TPi_logo.jpg

 

 Dokumenten i pdf-format

VÄRMEBÄRARTANKAR I KOMPOSIT

                    

Samlingsbroschyr

Högeffektiva värmebärartankar i komposit med olika funktioner

∎ Solenergitank

∎ Termisk Lagringstank

∎ Hydraulisk Separatorlagringstank

∎ Hygienisk Tappvarmvattentank

∎ Bufferttank

 

   

Q-CQP

290 & 413 l

∎ Solenergitank

∎ Termisk Lagringstank

∎ Hydraulisk Separatorlagringstank

∎ Hygienisk Tappvarmvattentank

∎ Bufferttank

Broschyr» 

Q-CQS

295 & 421 l

∎ Tappvarmvattentank

∎ Hydraulisk Separatorlagringstank

Broschyr»

Q-PPS1

305 & 432 l

∎ Hydraulisk

Separatorlagringstank

∎ Solenergitank

Broschyr»

Q-PUFFER S

310 & 440 l

∎ Hydraulisk Separatorlagringstank

Broschyr»

Q-PUFFER

310 & 440 l

∎ Bufferttank

Broschyr»

Foerstasida_Samlingsprislista_2018_tryck.gif

                    

Prislista VVS 2018

Ett stort utbud av energiklassade tankar för de flesta behov

samt även i rostfritt utförande.

∎ Köldbärartank

∎ Värmebärartank

∎ Tappvarmvattentank

∎ Ackumulatortank

∎ Ackumulatortank med tappvattenslinga

∎ Varmvattenberedare

∎ Kombinerad värmetank

ENERGIKLASSADE     

KÖLDBÄRARTANKAR

Köldbärartank AR

100-5000 liter

Vertikala isolerade tankar

för köldbärare och invändigt glasemaljerade.

Broschyr»     Pris 2019

 

Köldbärartank ARZ

100-5000 liter

Vertikala isolerade tankar

för köldbärare och invändigt galvaniserade.

Broschyr»     Pris 2019

BUFFERTTANKAR FÖR KYLA/VÄRME

Bufferttank ACF

100-5000 liter

Vertikala isolerade tankar

för köld- och värmebärare

Broschyr»     Pris 2019

VÄRMEPUMPSTANKAR

   Värmepumpstank BSP

300-1000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

 

Broschyr»

 Värmepumpstank BSPT

300-1000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

 

Broschyr»  

 

Rostfri Värmepumpstank    BXP

300-1000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

Broschyr»  

 

Rostfri Värmepumpstank     BXPT

300-1000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

 

Broschyr»  

 

VÄRMEBÄRARTANK

Värmebärartank med slinga

BSM

150-1000 liter

Vertikalt utförande

Broschyr» 

Rostfri Varmvattenberedare BXT

för dockning till solpanel

200-1000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

Broschyr»   

Rostfri Varmvattenberedare BXV

170-1000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

 

Broschyr»  

 

ACKUMULATORTANKAR

 

Ackumulatortank värme CQ

500-1500 liter

Med rostfri tappvattenslinga

 

Broschyr»

Ackumulatortank P

200-5000 liter

Vertikala tankar för värmesystem 

Broschyr»

 

Ackumulatortank P+

100-2000 liter

Vertikala tankar för värmesystem

med flera anslutningar

Broschyr»

 

 

Rostfri Ackumulatortank SXC

100-900 liter

Vertikal tappvarmvattentank för tekniskt varmvatten

Broschyr»  

 

Ackumulatortank värme BF

1500-5000 liter

Kan förses med rostfria värmeväxlare

BF1 Broschyr»       BF2 Broschyr»       BF3 Broschyr»      

TAPPVARMVATTENTANKAR

  Tappvarmvattentank BG

800-5000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

 

Broschyr»

  Tappvarmvattentank BSV

150-1000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

 

Broschyr»

  

 

   

Tappvarmvattentank BSH

100-300 liter

Horisontell värmetank

 

Broschyr»

  

 

Tappvarmvattentank SAC

300-5000 liter

Vertikal tappvarmvattentank

 

Broschyr»     Pris 2019

  

 

VÄRMETANK VÄRMEBÄRARTANKAR

Värmetank Combi

500-1000 liter

Kombinerar olika energikällor

 

Broschyr»

 

 

Värmebärartank med slinga PPS1

300-2000 liter

Flera anslutningar och kan dockas till t ex solpanel. För olika typer av uppvärmningssystem.

 

Broschyr»

Värmebärartank med   2 slingor PPS2

300-2000 liter

Flera anslutningar och kan dockas till t ex solpanel. För olika typer av uppvärmningssystem.

 

Broschyr»

 

EXPANSIONSKÄRL

         Expansionskärl         

ER-ERCE

5-500 liter

 

Broschyr»

 

 

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com