TPi_logo.jpg

 

Katalog 2016 (ENG)

Close Control (ENG)

Close Control Teknisk (ENG)

Samlingsbroschyr

Teknisk Handbok för Datacenter

Olika utföraden av klimatggregat 

avsedda för köldbärare eller DX-utförande med luft-/vattenkyld kondensor. 
Anslutning till 2 källor eller Frikylningsutförande.

 

Uppåt-/nedåtblåsande.

Kompletta med kyla, värme, avfuktning samt befuktning.

 

Luftkonditionering med frikyla och  adiabatisk kylning. 

F serien

läs mer här

 

 


P-serien2.jpg

OPU-UPU 10-220

10-194 kW

För anslutning till köldbärare

OPU - uppåtblåsande

UPU - nedåtblåsande

Broschyr     Pris

Byggvarudeklaration

AMA text


OPU-UPU T/S 50-220

18-144 kW

För anslutning till 2 köldbärare

OPU - uppåtblåsande

UPU - nedåtblåsande

Broschyr     Pris

Byggvarudeklaration

AMA text

OPA-UPA 71-461

7-48 kW

För anslutning till DX

OPA - uppåtblåsande

UPA - nedåtblåsande

Broschyr     Pris

OPA-UPA 372-932

39-99 kW

För anslutning till DX

OPA - uppåtblåsande

UPA - nedåtblåsande

Broschyr     Pris


OPA-UPA T/S 301-932

24-99 kW

För anslutning till 2 källor, DX och Köldbärare

OPA - uppåtblåsande

UPA - nedåtblåsande

Broschyr     Pris


OPA/FC-UPA/FC 301-852 

24-82 kW

Med FRIKYLA

OPA/FC - uppåtblåsande

UPA/FC - nedåtblåsande

Broschyr     Pris

 

Klimataggregat för stora datacentraler

UGU

140-300 kW

För anslutning till köldbärare

Nedåtblåsande i undergolv

Broschyr    


UGA

60-180 kW

För anslutning till DX

Nedåtblåsande i undergolv

Broschyr

Klimataggregat för stora datacentraler för RACKMONTAGE

HRU

10-40 kW

För anslutning till köldbärare

Horisontell utblåsning

Broschyr    


HRA

20-40 kW

För anslutning till DX

Horisontell utblåsning

Broschyr

Luftkylda kondensorer med axialfläkt för aggregat i DX-utförande

ACC

8-84 kW

Luftkylda kondensorer

Broschyr    

 

 

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com