TPi_logo.jpg

Öppna Kyltorn HYBRID

Funktionsprincip för kyltorn Hybrid:

Teknologisk innovation patenterad av Jacir: ångdimfria värmeväxlare ner till +2°C utom-hustemperatur och 80% R.H.

Samtliga produktserier är konstruerade för användning av detta. Dessa kyltorn kallas för öppen krets hybridkylare.

Deras effektivitet är säkerställd genom ett flänsat batteri kombinerat med en modulerande ventil för reglering av vattenspray

på packningen. Denna flödesreglering är exklusivt på marknaden. Genom uppvärmning lämnar den avfuktade luften tornet via

packningen som garanterar minskat utsläpp av ångdimma. Förutom denna dämpning av ångdimma reducerar systemet vatten-

förbrukningen med upp till 80%.

Denna teknologi utvecklad av Jacir har vidareutvecklats i samarbete med CETIAT (CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES

AÉRAULIQUES ET THERMIQUES) i över 40 år.

Konstruktionen medger en mycket enkel åtkomst och rengöring samt garanterad drift.

  SIM Serien: Stål – Öppen Hybrid Centrifugal

   Effekt 20 - 2 000 kW

   Egenskaper:

 • 6 raders högeffektiv ångdimmedämpande batteri
 • Vattenflöde modulerad av by-pass på packningen
 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med radialfläkt
 • Remskiva / remtransmission
 • Packning: PP-film

Fördelar:

Upp till 80% vattenbesparing

Ihopkoppling möjlig

Tystnad:

Låg ljudnivå som standard, kan nå 35 dB(A) vid 10m för 1 MW.

Korrosionsskydd:

På evaporativ krets: galvaniserat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål, Elastair 350-micron målat fläkthölje.

Enkel underhåll: 

Fläkt utanför fuktigt luftflöde i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Låg höjd från 1,86 m. 

Antilegionella konstruktion: 

Sluttande bassäng: vatten töms innan rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultar för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten.

Rostfritt stål rekommenderas för att förhindra korrosion.

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering, reducera ångdimma samt effektökning 

  ATIM Serien: Stål – Öppen Hybrid Centrifugal

   Effekt 50 - 3 000 kW

   Egenskaper:

 • 6 raders högeffektiv ångdimmedämpande batteri
 • Vattenflöde modulerad av by-pass på packningen
 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med radialfläkt
 • Remskiva / remtransmission
 • Packning: COFINTER högdensitets polyetenfil (HDPE), demonterbar för enkel avkalkning
 • Flera fläktar
 • Single-size modul, upp till 5 sammankopplingar

Fördelar:

Upp till 80% vattenbesparing

Tystnad:

Låg ljudnivå som standard, kan nå 35 dB(A) vid 10m för 1 MW.

Korrosionsskydd:

Galvaniserat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål, Elastair 350-micron målat fläkthölje.

Enkel underhåll: 

Fläkt utanför fuktigt luftflöde i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Demonterbar packning.

Antilegionella konstruktion: 

Sluttande bassäng: vatten töms innan rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultars för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten.

Rostfritt stål rekommenderas för att förhindra korrosion. 

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering samt effektökning. 

5_3-2.jpg   KSIM Serien:

   Stål - Öppen Hybrid Centrifugal

   Effekt 50 - 3 000 kW

   Egenskaper:

 • 6 raders högeffektiv ångdimmedämpande batteri
 • Vattenflöde modulerad av by-pass på packningen
 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med radialfläkt
 • Remskiva / remtransmission
 • Packning: FREEFILM polyvinylkloridfilm (PVC) med vertikala kanaler
 • Flera fläktar
 • Separat motor till varje fläkt

Fördelar:

Upp till 80% vattenbesparing

Tystnad:

Låg ljudnivå som standard, kan nå 35 dB(A) vid 10m för 1 MW.

Korrosionsskydd:

På evaporativ krets galvaniserat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål, Elastair 350-micron målat fläkthölje.

Enkel underhåll: 

Fläkt utanför fuktigt luftflöde i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Antilegionella konstruktion: 

Sluttande bassäng: vatten töms innan rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultar för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten.

Stora dörrar.

Packning mycket resistent mot tilltäppning i industrimiljöer. 

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering samt effektökning. 

Tillbaka till Startsida Kyltorn

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com