TPi_logo.jpg

Slutna Kyltorn med CENTRIFUGALFLÄKT

Funktionsprincip för kyltorn med Centrifugalfläkt:

Jacir´s teknikval: Helt slutna kyltorn, glykolfria och med rostfri värmeväxlare, helt demonterbart och tvättbart.

Beskrivning: "utrustning där processvätskan strömmar genom en värmeväxlare, kyls av vatten i direkt kontakt med luft.

Värmeväxlaren är antingen inuti tornet eller fäst på utsidan". Jacir har valt det andra alternativet, eftersom det kombinerar

kyltornets mycket höga effektivitet och prestandan hos plattvärmeväxlaren samt hygien som är oumbärlig för kretsen samt

full åtkomst och enkel demontering.

Vätskan som skall kylas strömmar genom primärkretsen och en rostfri stålplattvärme-växlare.

Vattnet från sekundärkretsen flyter från värmeväxlaren genom rör till toppen av kyltornet. Detta vatten distribueras och sprids på förpackningen med spraymunstycken. Luften tvingas av fläkten från botten till toppen av kyltornet. Under passagen har det värmts

upp och mättats genom packningen. På grund av ytspänningen som skapats i växlingsytan strömmar vattnet likformigt längs hela höjden av den förlängda ytan, kyls av forcerad luft och faller ner till den sluttande bassängens botten av tornet.

Det totala vattenflödet filtreras sedan och sänds till värmeväxlaren genom den återcirkulerande pumpen.

   CRF-serien: Stål - Centrifugal

    Effekt 50 - 3 000 kW

    Egenskaper:

 • Slutet kyltorn med plattvärmeväxlare
 • Glykolfri funktion
 • Kompletta tillbehör: centrifugalfilter, ingångar, exogel skydd etc...
 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med radialfläkt
 • Remskiva / remtransmition
 • Packning: COFINTER högdensitets polyetenfilm med vertikala kanaler, demonterbar för enkel rengöring / avkalkning
 • Flertal fläktar
 • Singelmodul med upp till 5 möjliga kombinationer

Fördelar:

Helt avtagbart och tvättbart:

Packning och värmeväxlare. 

Tystnad:

Låg ljudnivå som standard, kan nå 35 dB(A) vid 10m för 1 MW.

Korrosionsskydd:

Förzinkat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål, Elastair 350-micron målat fläkthölje. 

Enkel service: 

Fläkt utanför tornet i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Packning helt rengöringsbart och lätt att avkalka.

Ren och ekonomisk teknik:

Dämpning av kemiska utsläpp i primärkretsen, inget behov av glykol, minskade investeringar och lägre strömförbrukning. 

Antilegionella konstruktion: 

Helt avtagbar, värmeväxlare i rostfritt stål, full filtrering av vattenflöde.

Sluttande bassäng: vatten töms innan rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultar för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten.

Rostfritt stål rekommenderas för att förhindra korrosion. 

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering samt effektökning.

   KSF Serien: Stål – Centrifugal

   Effekt 900 - 2 700 kW

   Egenskaper:

 • Slutet kyltorn med plattvärmeväxlare
 • Glykolfri funktion
 • Kompletta tillbehör: centrifugalfilter, ingångar, exogel skydd etc...
 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med radialfläkt
 • Remskiva / remtransmission
 • Packning: FREEFILM: PVC-film med vertikala kanaler
 • Flertal fläktar
 • En separat motor per fläkt
  

Fördelar:

Helt tvättbart:

Packning och värmeväxlare. 

Tystnad:

Låg ljudnivå som standard, kan nå 35 dB(A) vid 10m för 1 MW.

Korrosionsskydd:

På evaporativ krets: galvaniserat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål, Elastair 350-micron målat fläkthölje och värmeväxlare i rostfritt stål som standard. 

Enkel underhåll: 

Fläkt utanför fuktigt luftflöde i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Packning helt rengöringsbart och lätt att avkalka.

Ren och ekonomisk teknik:

Dämpning av kemiska utsläpp i primärkretsen, inget behov av glykol, minskade investeringar och lägre strömförbrukning. 

Antilegionella konstruktion: 

Sluttande bassäng: vatten töms innan rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultar för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten.

Rostfritt stål rekommenderas för att förhindra korrosion. 

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering, reducera ångdimma samt effektökning.

Tillbaka till Startsida Kyltorn

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com