TPi_logo.jpg

TOPAZ NEO

EC motorer & ny styrning

Broschyr     Pris 2019     Teknisk Dokumentation

ADIABATISK KYLARE

Funktionsprincip:

TOPAZ adiabatisk kylare är en värmeväxlare där värme avvisas.

Den adiabatiska kylaren är en kombination av en kylmedelkylare med ett adiabatiskt förkylningsförlopp. Denna förkylning sänker lufttemperaturen genom avdunstande vatten som passerar befuktade cellulosapaket som är speciellt utformade för detta ändamål.

Torrt läge:

Vätskan kyls i det torra batteriet av omgivande luftflöde. Omgivningsluften sugs genom batteriet med fläktar som monterats centralt på toppen av kylaren; cellulosapaketen placerade framför batterierna är torra. Fläkthastigheten styrs av en inverter som beroende på värmebelastningen håller utloppstemperaturen på vätskan. Den varma luften evakueras sedan uppåt.

Adiabatiskt läge:

Om kylningen i torrt läge inte är effektiv och den omgivande lufttemperaturen når en förutbestämd punkt fuktas cellulosapaketen med vatten från enhetens botten. Den omgivande luften kyls genom avdunstning vid passage genom paketen. Den förkylda luften passerar sedan via batteriet för att kyla vätskan. Vattnet som inte har avdunstat på paketen samlas i en rostfri ståluppsamlare och strömmar sedan till uppsamlingstråget. Som option kan enheten förses med pump för återcirkulation över packningarna. 

Vattenbesparingen är märkbar samt kräver inte vattenrening och utgör ingen risk för legionella.

 

Läs mer om påbyggnad av Adiabatiskt kylning på befintliga system torra eller med spraysystem:

Prospekt     Presentation


  TOPAZ: Adiabatisk kylare   

   Effekt 150 - 1 300 kW

  Se Presentation här

 

   Egenskaper:

  • Två vertikala värmeväxlarbatterier (effektcertifierade effekter).
  • Låg  ljudnivå med axialfläktar som standard.
  • En permanentmagnetmotor per fläkt i kombination med inverter/frekvensomformare.
  • Två kyl-/befuktningspaket för förkylning genom avdunstning.
  • Plug and Play utrustning: PLC för hantering av fläktar och förkylning.
  • Vattendistribution utanför luftflöde innefattar:
  • Magnetventil på inkommande vatten,
  • Magnetventil för dränering,
  • En eller två cirkulationspump(ar).

Fördelar:

Ingen vattenspray i luftflödet: ingen legionellarisk.

Ingen vattenbehandling krävs.

Mycket låg vattenförbrukning.

Optimerad effekt på motor.

Kylning vid lägre temperatur än omgivande lufttemperatur.

Enkelt underhåll:

Intern åtkomst via fullständigt öppnad enhet.

Tillbaka till Startsida Kyltorn

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com