TPi_logo.jpg

Slutna Kyltorn HYBRID

Funktionsprincip för kyltorn Hybrid:

Teknologisk innovation patenterad av Jacir: ångdimfria värmeväxlare ner till +2°C utom-hustemperatur och 80% R.H.

Samtliga produktserier är konstruerade för användning av detta. Dessa kyltorn kallas för öppen krets hybridkylare.

Deras effektivitet är säkerställd genom ett flänsat batteri kombinerat med en modulerande ventil för reglering av vattenspray

på packningen. Denna flödesreglering är exklusivt på marknaden. Genom uppvärmning lämnar den avfuktade luften tornet via

packningen som garanterar minskat utsläpp av ångdimma. Förutom denna dämpning av ångdimma reducerar systemet vatten-

förbrukningen med upp till 80%.

Denna teknologi utvecklad av Jacir har vidareutvecklats i samarbete med CETIAT (CENTRE TECHNIQUE DES INDUSTRIES

AÉRAULIQUES ET THERMIQUES) i över 40 år.

Konstruktionen medger en mycket enkel åtkomst och rengöring och garanterad drift. 

Hybrid slutna torn är perfekt anpassade för att arbeta utan glykol på vintern. 

Deras design gör åtkomst och rengöring mycket enkel och ser till prestanda hållbarhet.

  CRIM Serien: Stål – Sluten Hybrid Centrifugal

   Effekt 50 - 3 000 kW

   Egenskaper

 • Rostfri plattvärmeväxlare
 • 6 raders högeffektiv ångdimmedämpande batteri
 • Vattenflöde modulerad av by-pass på packningen
 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med radialfläkt
 • Remskiva / remtransmission
 • Packning: COFINTER högdensitets polyetenfil (HDPE), demonterbar för enkel avkalkning
 • Flera fläktar
 • Single-size modul, upp till 5 sammankopplingar

Fördelar:

Upp till 80% vattenbesparing

Helt demonterbar och tvättbar:

Packning och värmeväxlare.

Tystnad:

Låg ljudnivå som standard, kan nå 35 dB()A vid 10m för 1 MW.

Korrosionsskydd:

På evaporativ krets: galvaniserat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål.

Enkel underhåll: 

Fläkt utanför fuktigt luftflöde i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Packning helt rengöringsbart och lätt att avkalka.

Ren och ekonomisk drift:

Dämpning av kemiska utsläpp på den primära kretsen, ingen glykol behövs, minskade investeringar och lägre strömförbrukning. 

Antilegionella konstruktion: 

Fullt demonterbart, rostfri plattvärmeväxlare, full filtrering av vattenflöde, sluttande bassäng: vatten töms innan rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultar för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten.

Rostfritt stål rekommenderas för att förhindra korrosion.

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering samt effektökning. 

  KSFIM Serien: Stål – Sluten Hybrid Centrifugal

   Effekt 50 - 3 000 kW

   Egenskaper

 • Rostfri plattvärmeväxlare
 • 6 raders högeffektiv ångdimmedämpande batteri
 • Vattenflöde modulerad av by-pass på packningen
 • Glykolfri funktion
 • Kompletta tillbehör: centrifugalfilter, ingångar exogel skydd etc.
 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med radialfläkt
 • Remskiva / remtransmission
 • Packning: FREEFILM, PVC-film med verikala kanaler
 • Flera fläktar
 • Separata fläktmotorer

Fördelar:

Upp till 80% vattenbesparing

Helt demonter- och tvättbar:

Packning och värmeväxlare.

Tystnad:

Låg ljudnivå som standard, kan nå 35 dBA vid 10m för 1 MW.

Korrosionsskydd:

På evaporativ krets: galvaniserat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål.

Enkel underhåll: 

Fläkt utanför fuktigt luftflöde i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Packning helt rengöringsbart och lätt att avkalka.

Ren och ekonomisk drift:

Dämpning av kemiska utsläpp på den primära kretsen, ingen glykol behövs, minskade investeringar och lägre strömförbrukning. 

Antilegionella konstruktion: 

Fullt demonterbart, rostfri plattvärmeväxlare, full filtrering av vattenflöde, sluttande bassäng: vatten töms för rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultar för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten.

Rostfritt stål rekommenderas för att förhindra korrosion.

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering samt effektökning.

Tillbaka till Startsida Kyltorn

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com