TPi_logo.jpg

2024-04-03

Luft-Vatten värmepump GENERA R290

Aggregaten i energiklass A+++ med R290 erbjuder ett komplett komfortsystem med värme, kyla
och produktion av tappvarmvatten. Systemet passar mycket väl vid både nybyggnationer och
renoveringar. Det kan ersätta traditionella pannor i kombination med radiatorer.
Vattentemperaturen kan uppnå 75°C vid utetemperatur -10°C, även vid den lägsta driftgränsen
-25°C kan vattentemperaturen fortfarande uppnå 65°C.
Vid värmedrift uppnår man COP 4,8.

Den svarta finishen, präglad med en matt effekt, är utformad för en optimal integration med husets
externa miljö. Alla skruvar har tagits bort från aggregatets framsida och används endast bak för att
förbättra estetiken. Tack vare den minskade storleken och låga vikten, genom optimering av
komponenterna samt deras arrangemang, kan aggregatet installeras enkelt även i smala utrymmen
eller på ytor med låg belastning.

Maximal tystnad har uppnåtts genom att minimera ljudet för de aerodynamiskt optimerade
borstlösa DC axialfläktarnas luftflöde. En mycket stor fläkt gör så att störande ljud minimeras
genom att sänka rotationshastigheten. Hela konstruktionen har också isolerats till optimal tystnad,
vilket gör aggregatet idealiskt även i bostadsområden.

Kontrollen som är separerad från aggregatet och installeras inomhus, är försedd med LCD pekskärm
i färg. Den innehåller alla elanslutningar för systemets tillbehör, så anslutningen till aggregatet
utförs med en enkel kommunikationskabel och elmatning, som är de enda elanslutningarna som
behövs för utomhusdelen.

För en enkel fjärrhantering är kontrollen utrustad med en inbyggd WiFi modul som också inkluderar
möjlighet för anslutning till Bluetooth. För mer avancerat handhavande finns anslutning till Modbus
tillgängligt som standard.


2024-01-10         

ROMEO är en ultratunn fläktkonvektor för anslutning till köld- eller värmebärarsystem.

En nykonstruerad fläktkonvektor som karaktäriseras av innovativ design och utmärkta prestanda, låg ljudnivå samt mycket
enkel installation och underhåll.

Utmärkande för ROMEO är:

 • Mycket kompakt och ett djup på endast 127 mm
 • Elegant och minimal design med noggrann passform
 • 6 storlekar med kyleffekt 0,4-4,5 kW och värme 0,5-4,9 kW
 •  2-rörssystem för vertikal installation på vägg eller dold installation med dekorativ panel
 • Borstlös elektronisk motor för låg ljudnivå och effektiv reglering av luftflödet
 • Kundanpassat utförande med färgval på hölje samt utrustning
 •  Konstruerad, utvecklad och tillverkad i Italien.

Komfortreglering:
Avancerad elektronik för optimal och effektiv komforthantering i flera olika konfigurationer som t ex:

 • Perfekt integrerad kontroll med pekskärm
 • Wi-Fi- och Bluetoothanslutning
 • Fjärrstyrning med smartphone via App för komforthantering med ett enkelt klick
 • Perfekt integrering med de mest avancerade ”Smarta hemsystem” via Modbus, Bacnet eller KNX kommunikationsprotokoll
 • Enkel anslutning med väggtermostat.


2023-10-12          RHOSS Serie WinPOWER ECO TWIN 


Högeffektiva reversibla värmepumpar med R454B

Aggregatserien består av 2 aggregat parallellkopplade på vattensidan till en enhet och styrda med MASTER/SLAV kontroll.

Aggregaten finns i version:
T - Högeffektiv version
Q - Supertyst version

 • Låg energiförbrukning
 • Optimerat utförande med R454B
 • AdaptiveFunction Plus kontroll
 • 8-12 Scrollkompressorer, 4 köldmediekretsar
 • Upp till 12 kapacitetssteg, högeffektiva vid partiell last
 • Kondenseringskontroll med EC fläktar
 • Inverterstyrd cirkulationspump
 • Elektronisk expansionsventil
 • Integrerad Master/Slav kontroll
 • Ljudisolerat kompressorutrymme
 • VPF_R variabelt primärflöde

Utbudet består av 7 modeller med värmeeffekt från 880 till 1308 kW, kyleffekt 882 till 1310 kW,
4 kretsar.
SEER-värden upp till 4,94 och SCOP upp till 3,97.
Värmeväxlare luft: Cu-Al batteri, vatten: platt VVX i rostfritt stål.

Enheterna är mycket lämpade för kommersiella applikationer som hotell, mellanstora och stora byggnader i behov av luftkonditionering.
De erbjuder en perfekt balans mellan låg energiförbrukning och maximal komfort.


2023-08-11       RHOSS SERIE EasyFLOW ECOSerien EasyFLOW ECO högeffektiva aggregat finns i 12 storlekar i vardera 2 utföranden.

Vätskekylaggregat TCHETU
Kyleffekter 45-193 kW - EER upp till 4,77 - SEER 6,34

Värmepump THHETU
Värmeeffekter 53-225 kW - COP upp till 4,31 - SCOP upp till 6,76

Produktegenskaper:

 • Optimerat utförande med R454B, lågt GWP = 466
 • En köldmediekrets, dubbla scroll kompressorer
 • Säkerhetsventiler i separat anslutningsdel (Maskinrum enligt EN 378)
 • Värmeproduktion upp till 57°C
 • DS 25% värmeåtervinning, tappvarmvatten produktion 45-70°C
 • BT lågtemperaturutförande för Köldbärare ned till -8°C
 • Brett urval pumpgrupper placerade i separat utrymme,
  enkel/dubbla, standard eller högt pumptryck, fast hastighet eller frekvensstyrd
 • Styrning av Kylmedelkylare
 • VPF_R variabelt köldbärarflöde
 • SIR styrning av upp till 4 aggregat master / slav
 • Bredd endast 720 / 870 mm för enkel intransport


2023-03-06       LUFT-VATTEN VÄRMEPUMP RHOSS POKER290

Ny serie POKER290 reversibla luft-vatten värmepumpar i modulutförande med köldmedium R290.

En modul med värmeeffekt 48 kW kan enkelt sammankopplas till fyra moduler med värmeeffekt 190 kW.

Produktegenskaper:

 • Optimerat utförande med R290
 • Detektor för köldmedieläckage och ventilationssystem för total säkerhet
 • En köldmediekrets, dubbla scrollkompressorer med låg ljudtrycksnivå, 45 dB(A) på 10 m
 • Integrerad styrning av termisk last för modulering av individuell värmepump
 • Höga säsongsprestanda: 
            Låg temperatur SCOP upp till 4,19
            Medium temperatur SCOP upp till 3,17
 • Varmvattenproduktion upp till 75°C, och 65°C vid -12°C. Drift ner till -20°C
 • Tillval 3-vägs avledningsventil för tappvarmvatten
 • Integrerat handhavande för anti-legionella
 • SDR - Rhoss Dynamic Sequenser, integrerad i aggregatet, som även inkluderar styrning av sekvenserad produktion av tappvarmvatten.

Aggregatet är utrustat med borstlös EC axialfläkt och hydrofiliskt behandlat batteri för snabb avrinning.
Elvärme i droppskål, ergonomisk 7" pekskärm (centraliserad vid gruppinstallation), pumpenhet med anslutningar, elektronisk expansionsventil och utrymme för kompressorer i tandemkonfiguration, speciellt utformad för R290.


2023-01-20        VÄTSKEKYLAGGREGAT WLE

Högeffektiva vätskekylda vätskekylaggregat med R454B.

 • Miljövänlig lösning
 • Låg GWP påverkan (GWP=467)
 • Hög verkningsgrad (EER>4,3 och SEER>5,5)
 • Låg ljudnivå
 • 1-2 köldmediekretsar

Serien består av 25 modeller med kyleffekter 42-750 kW.
Standardkomponenter som används kommer från kända leverantörer som Alfa-Lavl, Carel och Danfoss.

Aggregaten är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla.
För applikationer inom process- och livsmedelkyla finns utförande med lågtemperatur.

2-6 Scrollkompressorer, parallellkopplade helhermetiska suggaskylda med IDV-teknik.
De optimerade värmeväxlarna i kombination med kompressorns IDV-teknik, gör det möjligt att uppnå höga värden på verkningsgraden. Elektroniska expansionsventiler med ett brett driftområde och snabb aktiveringstid, medger spårning av alla partiella laster utan att kompromissa på effektivitet och driftstabilitet.
Varje modell är helt konfiguerbar med ljuddämpning och värmeåtervinning utan att påverka aggregatets ytterdimensioner. Varje modell är som standard försedd med ett läckagesystem för köldmediet.


2022-11-18        RHOSS FRIKYLNINGSMODUL FFAM-FGAM

Ny serie energibesparande frikylningsmoduler till RHOSS Vätskekylaggregat och Reversibla Värmepumpar

FFAM - Standardutförande och FGAM Glykolfritt utförande.
Utbudet finns i 11 storlekar och tre versioner med effekter från 65 till 1368 kW.

 • B - Kompakta
 • T - Högeffektiva
 • Q - Supertysta

Produktegenskaper:

 • Optimerad design med tre olika batteriutföranden för hög effektivitet i ett bredare applikationsområde
 • Även i glykolfri version
 • Höga prestanda med EER upp till 50,4
 • Utökade driftgränser:
        Omgivande temperatur -23°C till 50°C 
        -10°C till 20°C köldbärarproduktion (kompatibel med omgivande luft)
 • Enkel eller dubbel pump och Tank & Pump, integrerade pumpgrupper för höga resttryck

Frikylemodulerna integreras med vätskekylaggregatet, som även kan ersätta aggregatets kapacitet.
Modulen är försedd med ytterligare vätskebatteri, som med låg omgivande lufttemperatur, delvis eller helt kyler returflödet från systemet.
Enheterna är mycket lämpade vid höga laster, även vintertid.
Lämpliga för industriella processer, shoppingcentra, sjukhus och andra bostadsapplikationer.

FFAM - kyler systemets returvatten med hjälp av utomhustemperaturen i kombination med kompressordriften.
Mjukvaran styr automatiskt start/stopp av kompressorerna, 3-vägsventil och modulens fläkthastighet håller den nödvändiga kylningseffekten.
Logiken arbetar alltid för att maximera energibesparingen.
FGAM - är försedd med ytterligare en mellanliggande värmeväxlare, för att separera den interna kretsen med glykol och den som används.

3 Batterikonfigurationer för optimal hastighet i ett brett område av vattenflöden:
H - högt flöde, vid partiell frikylning,
M - mellanliggande flöde, vid total frikylning,
L - låga flöden, vid höga temperaturskillnader mellan tillopp och retur.


2022-09-03        LUFT-VATTENVÄRMEPUMP ARGO X3 AG4HP


Ny generation 4 av Luft-vattenvärmepump argo X3 AG4HP, med den nya DC Inverterteknologin

och elektronisk expansionsventil. Värme- och kyleffekt 10-16 kW.

Aggregaten i energiklass A+++ med R32 är avsedda för produktion av kyla, varmvatten till fläktkonvektorer,
traditionella högtemperaturradiatorer eller golvvärme samt tappvarmvatten.
Vid värmedrift uppnår man COP 5.
Enheterna inkluderar alla nödvändiga hydraulkomponenter för en enkel installation.
Systemet är mycket lämpligt vid nykonstruktion, samt vid renovering där det kan ersätta traditionella pannor med upp
till 65°C utgående vatten. Aggregaten finns med 1-fas och 3-fasanslutning för samtliga modeller.

Tvåstegskompresssorn med vätskeinsprutning, garanterar med dess speciella teknologi ett brett driftområde.
Utgående vattentemperatur 65° värme och 5°C kyla.

Min. utetemperatur vid värmedrift och tappvarmvatten -25°C samt vid kyldrift -15°C.
Enheterna är försedda med bottenvärme för att förhindra isbildning vintertid.

Högeffektiva borstlösa DC axialfläktar, konstruerade för att garantera optimal aerodynamik med låg ljudnivå och högt luftflöde.

 • Värmeväxlarbatteriet är antikorrosionsbehandlat med "Golden fin".
  Batterilamellerna är tillverkade av Aluminium-mangan (AlMn), och belagda med ett lager epoxiharts, som ger batteriet
  den typiska guldfärgen samt även med ett lager hydrofil för snabb vattenavrinning.
 • Högeffektiv klass A inverter cirkulationspump, där driftfrekvensen anpassar sig efter systemlasten.
  På detta sätt är det möjligt att förbättra effekt och temperaturkontroll på varmvattnet.
 • Isolerad plattvärmeväxlare med små mått och reducerat tryckfall, komplett med frysskyddsvärme.

2022-08-19         KASSETTFLÄKTKONVEKTOR FCAE

FCAE är en serie kassettfläktkonvektorer avsedda för takmontage, med innovativ konstruktion och
energibesparande EC motorer.

Lågprofilerad panel i tak och perfekt för installation i kommersiella lokaler som kontror och butiker.
Läg konvektorhöjd på endast 250 mm.
Internt förstärkt termoakustisk isolering för tyst drift.
Inbyggd kondensvattenpump med backventil och 0,5 m lyfthöjd.
Enkel installation och åtkomst för service och underhåll.

Serien med 60x60 cm paneler i 3 storlekar 4-6 kW,
samt 120x60 cm paneler 9-12 kW i 2 storlekar.

Fläktsektion med borstlös EC motor + inverter, med termiskt och elektroniskt skydd.
Energibesparing mer än 50% jämfört med AC-motorer.

Värmeväxlare för 2-rörssystem av kopparrör och mekansikt expanderade aluminiumlameller i fyrkantigt utförande med runda hörn,
vilket ger en större yta och förbättrad prestanda. Hydrofiliskt belagda lameller för bättre avrinning av kondens ger förbättrad kylprestanda.

Högeffektivt luftfilter monterat i metallram, lätt åtkomligt och tvättbart. Effektivt mot damm och pollen.
Som tillbehör finns filter för små partiklar, virus och bakterier.

Panel i vit ABS, RAL 9003. Enkel installation, demontering vid service och underhåll, samt eliminerade problem vid inpassning.


2022-08-17         RHOSS VÄTSKEKYLAGGREGAT EasyPACK-I ECO, TCAITI-THAITI

Aggregaten finns i två versioner:
T - Högeffektiv version
Q - Version med extra låg ljudnivå, komplett med ljudisolerat tekniskt utrymme och reducerad fläkthastighet
.

 • Låg energiförbrukning
 • Optimerat utförande med R32
 • 1 köldmediekrets
 • Dubbla kompressorer med konfiguration fast hastighet + inverter
 • EC-fläktar med proportionell reglering
 • Mikrokanalsbatteri för vätskekylaggregat
 • Cu-Al batteri för värmepump
 • Elektronisk expansionsventil
 • VPF-R kontroll, variabelt primärflöde
 • Integrerad Master/Slav kontroll
 • Värmeåtervinning

Utbudet består av 6 modeller med kyleffekter från 70 till 130 kW, värme 72 till 127 kW.
SEER-värden upp till 5,04 och SCOP upp till 4,27.
Värmeväxlare i mikrokanalutförande. Denna typ optimerar även värmeväxlingen samtidigt som den gör hela aggregatkonstruktionen
lättare viktmässigt.
60°C varmvattenproduktion vid utomhustemperatur 3°C till 40°C, samt 50°C varmvatten vid utomhustemperatur ner till -9°C
(driftgräns -15°C).

Enheterna är mycket lämpade för kommersiella applikationer som hotell, mellanstora och stora byggnader i behov av luftkonditionering.
De erbjuder en perfekt balans mellan låg energiförbrukning och maximal komfort.
Bland de många tillvalen och tillbehören kan aggregaten även förses med total värmeåtervinning.
Fläktar med högt statiskt tryck samt fläktar med EC-motorer.
RHOSS VPF-R kontroll för variabelt primärflöde inkluderar temperaturgivare och inverterkontroll.


2022-05-25         LUFT-VATTENVÄRMEPUMP ARGO X3 AGHP

Monoblock Luft-Vattenvärmepump argo X3 AGHP, med den nya generationens DC Inverterteknologi och elektronisk expansionsventil. Värmeeffekt 6-16 kW och kyleffekt 4-15 kW.

Monoblock aggregaten med R32 är avsedda för produktion av kyla, varmvatten till fläktkonvektorer, lågtemperaturradiatorer eller golvvärme samt tappvarmvatten. Vid värmedrift uppnår man COP 5.
Enheterna inkluderar alla nödvändiga hydraulkomponenter för en enkel installation.

Tvåstegskompressorn med vätskeinsprutning, garanterar med dess speciella teknologi ett brett driftområde.
Utgående vattentemperatur 20°C till 60°C.

Min. utetemperatur vid värmedrift och tappvarmvatten -25°C och kyldrift -15°C
Enheterna är försedda med bottenvärme för att förhindra isbildning vintertid.

Högeffektiva borstlösa DC axialfläktar, konstruerade för att garantera en optimal aerodynamik med låg ljudnivå och högt luftflöde.

 • Värmeväxlarbatteriet är antikorrosionsbehandlat med "Golden fin".
  Batterilamellerna är tillverkade av Aluminium-mangan (AIMn), och belagda med ett lager epoxiharts, som ger batteriet den typiska guldfärgen, samt även ett lager hydrofil för snabb vattenavrinning.
 • Högeffektiv klass A inverter cirkulationspump, där driftfrekvensen anpassar sig efter systemlasten.
  På detta sätt är det möjligt att förbättra effekt och temperaturkontroll på varmvattnet.
 • Isolerad plattvärmeväxlare med små mått och reducerat tryckfall, komplett med frysskyddsvärme

2021-11-19           LUFTRIDÅ WING I SVART KULÖR

Utmärkande för WING är små mått i kombination med en unik design, utförd likt en strömlinjeformad vinge som ser ut att flyta i luften. Snyggt utformade sidopaneler döljer effektiva komponenter i en innovativ produkt med kombinerad design och hög effektivitet, och som sätter en ny standard för luftridåer. EC motor med besparing på 60% mot konventionella motorer.

WING finns i utförande för anslutning till varmvatten samt elvärme och utan värme, tre storlekar tillgängliga som kan installeras både horisontellt och vertikalt.

TYST OCH EFFEKTIV
Utformningen med tangentialfläkt främjar luftflödets kapacitet och ger samtidigt tyst drift.
Ljudnivå 5 m, hastighet 1-3: varmvatten 52-57 dB(A), elvärme 49-56 dB(A) och utan värme 53-62 dB(A).

UTFORMNING OCH KVALITET
Högeffektiv med stor värmeväxlaryta. Hölje av galvaniserat stål med enkel rengöring.

UTFORMNING OCH PRESTANDA 
Batterier för varmvatten och elvärme. 

Värmeeffekt i utförande med varmvatten, rum 15°C och vattentemperatur 60/40°C = 3-19 kW,
samt vid vattentemperatur 80/60°C = 8-33 kW.
Elvärme med valbar effekt bl. a. 2/6 kW till 9/15 kW beroende på modell.

Styrning av enhet sker med avancerad fjärrkontroll och anslutning av upp till 8 enheter, samt nu även Wifi kontroll.
Montagesatser och 2-vägsventil för varmvatten finns som tillbehör.

Skyddsklass IP 20, RAL 7016.


2021-11-18                                       LUFTRIDÅ WING PRO 

                                     

 

Serien består av tre bastyper, försedda med EC motorer som ger en energibesparing på upp till 40%.

WING PRO C - luftridå utan värmefunktion och med räckvidd upp till 8 m,
samt WING PRO WR1 och WR2 med enkel- eller dubbla varmvattenbatterier och med maximal räckvidd på 7,5 m respektive 7 m.

Luftridåerna erbjuder tillräckligt skydd mot värmeförlust vid öppningar på logostikcentra, fabriker eller transportdepåer, och kan monteras både vertikalt och horisontellt.
Vid vertikalt montage täcker dom effektivt öppningar på upp till 16 m.

WING PRO C med luftflöde 8500- 12800 m³/h
WING PRO WR1 med värmeeffekt 9-48 kW och luftflöde 7900-11900 m³/h
WING PRO WR2 med värmeeffekt 17-88 kW och luftflöde 7300-10700 m³/h.

Som tillbehör finns väggmonterad kontroll eller Wifi ansluten, dörrsensor och 2-vägsventil.


2021-01-15                                      RHOSS Vätskekylaggregat WINPOWER ECO

https://slussen.azureedge.net/image/3301/TCAETU_6660_PTL_riflesso_Slussen.jpg

Högeffektiva luftkylda vätskekylaggregat TCAEU och reversibla THAEU

Aggregaten finns i två versioner:

T - Högeffektiv version
Q - Version med extra låg ljudnivå, komplett med ljudisolerat tekniskt utrymme och reducerad fläkthastighet.

 • Låg energiförbrukning
 • Optimerat utförande med R454B
 • Prediktiv algoritm, optimerade funktioner för förbättrad effektivitet
 • 4, 5 eller 6 Scroll kompressorer i 4, 5 eller 6 steg, 2 köldmediekretsar
 • Hög energieffektivitet enligt 2021 Ecodesign
 • EC-fläktar med proportionell reglering (tillval)
 • Mikrokanalbatteri
 • Cu-Al batteri som tillval
 • Elektronisk expansionsventil
 • VPF_R kontroll, variabelt primärflöde
 • Integrerad Master-Slav kontroll
 • Värmeåtervinning

Utbudet består av 9 modeller med kyleffekter från 360 till 665 kW, värme 368 till 655 kW, 2 kretsar.
SEER-värden upp till 5,38 och SCOP upp till 3,95.
Värmeväxlare i mikrokanalutförande. Denna typ optimerar även värmeväxlingen samtidigt som den gör hela aggregatkonstruktionen
lättare viktmässigt.

Enheterna är mycket lämpade för kommersiella applikationer som hotell, mellanstora och stora byggnader i behov av luftkonditionering.
De erbjuder en perfekt balans mellan låg energiförbrukning och maximal komfort.
Bland de många tillvalen och tillbehören, kan aggregaten även förses med total värmeåtervinning.
Fläktar med högt statiskt tryck samt fläktar med EC-motorer.
RHOSS VPF_R kontroll för variabelt primärflöde, inkluderar temperaturgivare och inverterkontroll.


2021-01-04                                          RHOSS Vätskekylaggregat FullFLOW DX

Högeffektiva vätskekylda vätskekylaggregat med skruvkompressor och R513A

Aggregatet finns i:
T - Högeffektiv version för endast kyldrift

 • Låg energiförbrukning
 • Optimerat utförande med R513A (GWP 573)
 • Steglösa semihermetiska skruvkompressorer
 • SEER-värden upp till 6,38
 • Flera tillval för ljuddämpning ned till 18 dB(A)
 • Touch interface (tillval)
 • Frikylningshantering
 • VPF_R kontroll, variabelt primärflöde
 • Integrerad Master/Slav kontroll

Aggregaten använder R513A, ett ej brandfarligt köldmedium som alternativ till R134a.
Utbudet består av 20 modeller med kyleffekter från 200 till 1450 kW.
5 modeller med singelkompressor och 15 med dubbelkompressorer/dubbla kretsar.
Tubpanneförångare och vattenkyld tubpannekondensor. Master/Slav kontroll upp till 4 aggregat.
0-10V analog signal för styrning av kylmedelkylare eller pump.

Enheterna är mycket lämpade för kommersiella applikationer som hotell, mellanstora och stora byggnader i behov av luftkonditionering.
De erbjuder en perfekt balans mellan låg energiförbrukning och maximal komfort.
Bland de många tillvalen och tillbehören, kan aggregaten även förses med total värmeåtervinning.
RHOSS VPF_R kontroll för variabelt primärflöde, inkluderar temperaturgivare och inverterkontroll.


2020-11-10                                                RHOSS Vätskekylaggregat EasyPACK ECO

https://slussen.azureedge.net/image/3301/EasyPACK_ECO_web_1.jpg

Nya vätskekylaggregat TCAEI och reversibla värmepumpar THAEI med R32.
Aggregaten finns i två versioner:
T - Högeffektiv version i klass A
Q - Version med extra låg ljudnivå, komplett med ljudisolerat tekniskt utrymme och reducerad fläkthastighet.
 

   Låg energiförbrukning
   Optimerat utförande med R32
   Prediktiv algoritm, optimerade funktioner för förbättrad effektivitet
   Dubbla kompressorer med olika konfigurationer i 3 steg
   Hög energieffektivitet enligt 2021 Ecodesign
•   EC-fläktar med proportionell reglering (tillval)
•   Mikrokanalbatteri
   Cu-Al batteri som tillval
   Elektronisk expansionsventil
   VPF_R kontroll, variabelt primärflöde
   Integrerad Master/Slav kontroll
•   Värmeåtervinning

Utbudet består av 7 modeller med kyleffekter från 69 - 154 kW, värme 75 - 152 kW, 1-krets.
SEER-värden upp till 4,63 och SCOP upp till 4,13.
Värmeväxlare i mikrokanalsutförande. Denna typ optimerar även värmeväxlingen samtidigt som den gör hela aggregatkonstruktionen lättare viktmässigt.

Enheterna är mycket lämpade för kommersiella applikationer som hotell, mellanstora och stora byggnader i behov av luftkonditionering.
Aggregaten erbjuder en perfekt balans mellan låg energiförbrukning och maximal komfort.
Bland de många tillvalen och tillbehören kan aggregaten även förses med total värmeåtervinning.
Fläktar med högt statiskt tryck samt fläktar med EC-motorer.
RHOSS VPF_R kontroll för variabelt primärflöde, inkluderar temperaturgivare och inverterkontroll.


2020-05-26                                                Väggsplit för låga temperaturer

https://slussen.azureedge.net/image/3301/argoA19_low-low-ambient_300dpi_web_1.jpg
 

TPi Klimatimport AB lanserar väggsplit AWI med kyldrift vid låga utomhustemperaturer.

AWI DC Inverter väggsplit (R410A) kyler rum ner till +12°C, för användning i t ex vinkällare, blomsterhandel,
mindre serverrum samt soprum etc.
Kyldrift erhålls även vid en utomhustemperatur ned till -25°C.

Utförande AWIBS19 med kyleffekt/rumstemp. 2,6 kW / +12°C, 3,7 kW / +27°C samt 
AWICS19 med kyleffekt/rumstemp. 3,6 kW / +12°C, 4,7 kW / +27°C.
Kyleffekt min/max AWIBS19 = 1,3-4,0 kW och AWICS19 = 1,5-5,0 kW.
Fyra fläkthastigheter med optimerat luftflöde och flera lusterbara luftriktningar.
Inomhusdelens diskreta signallampor går även att stänga av.
Två valfria anslutningar för att avleda kondensvatten. Möjlig styrning via WiFi.

Aggregaten är försedda med programmerbar timer, "Turbofunktion" för att snabbt erhålla önskad temperatur,
"Natt- / ecodrift" samt intelligent "auto-återstart" och självdiagnos.
"I Feel" säkerställer den inställda rumstemperaturen där fjärrkontrollen är placerad. 
Cold plasmasystem för effektiv luftsterilisering och upp till 90% bakterierening.


2020-01-15                                                                            

                                                        WING är den nya generationens luftridåer

https://slussen.azureedge.net/image/3301/WING_detalj_Slussen.jpg

 

Utmärkande för WING är små mått i kombination med en unik design, utförd likt en strömlinjeformad vinge som ser ut att flyta i luften. Snyggt utformade sidopaneler döljer effektiva komponenter i en innovativ produkt med kombinerad design och hög effektivitet och som sätter en ny standard för luftridåer. EC motor med en besparing på 60% mot konventionella motorer.

WING finns i utförande för anslutning till varmvatten samt med elvärme och även utan värme, tre storlekar tillgängliga som kan installeras både horisontellt och vertikalt.

TYST OCH EFFEKTIV
Utformningen med tangentialfläkten främjar luftflödeta kapacitet och ger samtidigt tyst drift.
Ljudnivå 5m, hastighet 1: varmvatten 52-57 dB(A), elvärme 49-56 dB(A) och utan värme 53-62 dB(A).

UTFORMNING OCH PRESTANDA
Batterier för varmvatten och elvärme. 2-vägsventil för varmvatten som tillbehör.

UTFORMNING OCH KVALITÉ
Högeffektiv med stor värmeväxlaryta. Hölje av galvaniserat stål med enkel rengöring.

Värmeeffekt i utförande med varmvatten, rum 15°C och vattentemp. 60/40° = 3-19 kW samt vid vattentemp. 80/60° = 8-33 kW.

Elvärme med valbar effekt bl.a. 2/6 till 9/15 kW, beroende på modell.

Styrning sker med en avancerad fjärrkontroll och anslutning av upp till 8 enheter.
Montagesatser och 2-vägsventil för varmvatten finns som tillbehör.

Skyddsklass IP 20, RAL 9016, galler 9022.


2019-08-19

                                                                                                Vätskekylaggregat FullFLOW VFD

https://slussen.azureedge.net/image/3301/slussen_TCHITL_21000_(TCHITL_2900_TM).jpg

 

Högeffektiva vätskekylda vätskekylaggregat med R513A och R1234ze från RHOSS.

 • Miljövänlig lösning
 • Låg GWP påverkan
 • Hög energieffekt samt kontinuerlig effektreglering (12,5-100%)
 • Effektiv spraytypsförångare med reducerad fyllningsmängd (-40%)
 • Frikylningsalternativ
 • Integrerad Master/Slave kontroll (SIR)


Euroventcertifierade FullFLOW VFD (1+i) och FullFLOW ECO VFD (1+i) är en ny serie energieffektiva vätskekylaggregat med steglösa och variabla semi-hermetiska skruvkompressorer.

Kyleffekterna för FullFLOW VFD (1+i) är 389-1700 kW och FullFlow ECO VFD (1+i) 285-1217 kW.
Båda utförandena finns i 12 storlekar där 3st är med singel inverterkompressor och 9st med dubbelkompressorer (1+i) med dubbla kretsar.
Alla T-högeffektsversioner har Klass A effekt vid full last och högsta nivån vid partiell last (SEER).

Enheterna är mycket lämpade för kommersiella applikationer som hotell, mellanstora och stora byggnader i behov av luftkonditionering. De erbjuder en perfekt balans mellan låg energiförbrukning och maximal komfort.
Många tillval och tillbehör med bland annat olika ljuddämpningsalternativ, anslutning till kylmedelkylare, precis kondenseringskontroll, 7" pekskärm i färg med användarvänlig interface, värmeåtervinning och VPF (variabelt primärflöde).
RHOSS nya SIR-system (Rhoss Integrated Sequenser) medger kontroll av fyra anslutna enheter med garanterad precision.


2018-09-01

RHOSS Energieffektiva Vätskekylaggregat EasyPACK-I

https://slussen.azureedge.net/image/3301/EasyPACK_Inverter.jpg
Aggregaten finns i två versioner:
T - Högeffektiv version med ytförstorad kondensor
Q - Version med extra låg ljudnivå, komplett med ljudisolerat tekniskt utrymme,
reducerad fläkthastighet och ytförstorad kondensor.

 • Låg energiförbrukning
 • Reducerad köldmediemängd
 • Kontinuerlig reglering med hög energieffekt vid partiell last
 • Rostfri plattvärmeväxlare
 • Luftkylt mikrokanalsbatteri
 • EC-fläktar med proportionell reglering (tillval)
 • Mikroprocessor med Adaptiv Funktion Plus logik
 • Elektronisk expansionsventil
 • Master/Slav kontroll upp till 4 aggregat

Utbudet består av 6 modeller med kyleffekter från 70 till 130 kW, värme 71 till 134 kW, 1-krets samt 2-krets i de två största storlekarna. EER-värden över 3,17 och ESEER upp till 4,39.
Värmeväxlare i mikrokanalsutförande sänker köldmediemängden med 30% jämfört med standardutföranden.

Denna typ optimerar även värmeväxlingen samtidigt som den gör hela aggregatkonstruktionen lättare viktmässigt.

Enheterna är mycket lämpade för kommersiella applikationer som hotell, mellanstora och stora byggnader i behov av luftkonditionering.

De erbjuder en perfekt balans mellan låg energiförbrukning och maximal komfort.
Bland de många tillvalen och tillbehören kan aggregaten även förses med total värmeåtervinning, Fläktar med högt statiskt tryck samt

fläktar med EC-motorer.
RHOSS nya SIR-system (Rhoss Integrated Sequencer) medger kontroll av fyra anslutna enheter med garanterad precision.


2018-05-21

Nytt Vattenkylt Enhetsaggregat

ACW FLOORPACK från Parkair med energiklass A++ och DC-Inverter kompressor R410A, kyl-/värmeeffekt 3,6/3,8 kW.

https://slussen.azureedge.net/image/3301/ACWFP_-_Frontale_mini.jpg

Vattenkylt Enhetsaggregat med låg energiförbrukning och låg ljudnivå.

Detta medger  en energieffektiv drift och är den perfekta lösningen för lägenheter, sammanträdesrum och offentliga lokaler etc.

Kontrollpanel med pekskärm på aggregatet samt separat fjärrkontroll. Även WiFi-styrning.

Diskret design och endast 17cm djup, Ljudnivå min/max 27/41 dB(A).

 • EER 4,93 och COP 5,33
 • Avfuktning 1,3 l/h
 • Effektförbrukning kyla/värme 0,73/0,72 kW
 • Luftomsättning (Hög/Mellan/Låg) 400/320/270 m³/h
 • Vattenförbrukning (Kyla/Värme) 0,15/0,60 m³/h
 • 3 valbara fasta hastigheter via pekskärm/fjärrkontroll
 • Automatisk hastighet med DC-Inverterkompressor
 • Vikt 49,5 kg, mått (bredd x djup x höjd) 1000 x 165 x 555 mm

2018-03-02

Ny Hygienserie Fläktkonvektorer

Vi presenterar fläktkonvektorer i den nya hygienserien.

Denna serie består av fläktkonvektorer AIR-Hy som finns i 10 storlekar och 4 versioner, kyleffekt 0,5-9 kW och värmeeffekt 0,5-9,8 kW

samt takkassett LIGHT-Hy i storlekar 60x60 cm samt 90x90 cm och med kyleffekt 1,6-10,9 kW samt värmeeffekt 1,6-11,3 kW.

Serien är lämplig där man ställer stora krav på komfort och säkerhet samt där kraven på hygien finns som t ex kontor, skolor, gym

och spa-anläggningar. Den är även mycket lämplig för känsliga miljöer som sjukhus, kliniker, livsmedels- och farmaseptisk miljö där absoluta nivåer för hygien måste garanteras.

Serien introducerar även innovativ tekniskt-konstruktiva lösningar, användning av rostfritt material och minskning av polymer samt stor kapabilitet att hämma bakteriell spridning.


2017-03-07

Luftkylda energieffektiva vätskekylaggregat och värmepumpar från RHOSS
med möjlig högtempererad vattenproduktion upp till 65°C.


TPi Klimatimport AB presenterar RHOSS EasyPACK serie luftkylda Klass A vätskekylaggregat och värmepumpar TCAEY-THAEY 269-2146 med ESEER upp till 4,31.

Den flexibla serien erbjuder aggregat med kyleffekter 63-144 kW samt värmeeffekter 70-151 kW.
De är utrustade med Scrollkompressorer och köldmedium R410A.
Enheterna är även kompletta med elektronisk styrning - mikroprocessor med Adaptive funktion Plus logic. SIR-funktion för styrning av upp till fyra anslutna aggregat.

Aggregaten finns i versionerna:
• ”B” standard,
• ”T” högeffektiva med ytförstorad kondensorsektion,
• ”S” tyst drift med ljudisolerat kompressorutrymme och låg fläkthastighet samt ytförstorat batteri,
• ”Q” supertyst utförande med ljudisolerat kompressorutrymme och superlåg fläkthastighet.

Produktion av Kyla, Värme, samt möjlighet till tappvarmvatten med värmeåtervinning.
Till serien finns ett brett utbud av tillbehör som t ex pumpar med inverterteknologi för variabelt primärflöde. Fabriksmonterade tillbehör som pump(ar), tank och pump med 230 till 440 liters buffertank beroende på modell samt enkel/dubbel pump komplett med expansionskärl, avluftnings- och säkerhetsventiler.


2017-03-01

Kassettfläktkonvektor LIGHT i utförande 90x90cm

är en innovativ serie avsedda för takmontage

och konstruerade med Coanda luftspridningseffekt

med anslutning till köld- eller värmebärarsystem.


Nykonstruerad kassettfläktkonvektor med innovativ design och utmärkta
prestanda, låg ljudnivå samt mycket enkel installation och underhåll.

Som uppföljare till serien med 60x60 cm kassetter kommer nu 90x90 cm utförande med 3 olika kyleffekter för 2-rörssystem 6,2–11,2 kW och 4-rörssystem 6,2–8,8 kW.

ECM Serien är utrustad med en borstlös synkronmotor som säkerställer
en markant minskning av energiförbrukningen med upp till 78 %.

Komfort, design med mycket låg panelprofil, blankt utförande i ABS samt som tillval utförande i lackerad stålplåt. Båda är utförda i RAL 9010 som mycket väl smälter in i de flesta miljöer. Panelen kan erhållas med motoriserad luftriktning som styrs via trådlös fjärrkontroll.

Mycket lättåtkomlig service till alla huvudkomponenter. Integrerat ventilkit monterat från fabrik som tillval. Brett utbud av kontroller samt BMS-anslutning.

Högeffektiv EC fläktmotor med mycket låg energiförbrukning.


2016-08-29

                                  

Datakylaggregat med två separata källor.

Precisionskylaggregaten i P-serien från TECNAIR LV kommer nu med ytterligare en modell

i utförande T/S med dubbla kylsystem helt oberoende av varandra.


Denna serie datakylaggregat skiljer sig märkbart från standardaggregat för klimatkontroll genom deras konstruktion och karaktäristiska drift.
Utförandet med anslutning till två källor, köldbärare och DX, säkerställer kylfunktionen då den primära källan fallerar eller då man väljer annat driftsätt t ex nattetid.

Aggregaten är optimerade för användning i datacentraler samt centraler inom telefoni,
kontrollrum för kraftverk samt andra områden där det förekommer värmebelastningar.
Även andra idealiska applikationsområden är sektorer inom optik, elektronik, elektromedicinsk utrustning, elektronisk produktion etc.

Den nya modellen 211 i T/S serien med kyleffekt 22 kW i både köldbärare och DX-utförande.
Kylbatteriet inkluderar 4-rörrader för köldbärare samt 2 rörrader för DX anslutet till separat luftkyld kondensor.
Aggregatet finns i både uppåt- eller nedåtblåsande utförande.
Övriga modeller i T/S serien har kyleffekter 24-94 kW.

Utmärkande för denna serie är:

• Nya EC-fläktar
• Temperaturgivare för tilluft är numera standard
• Nytt utförande av batterier höjer kyleffekten med 8-10% jämfört med tidigare versioner
• Aggregat för köldbärare (OPU/UPU) har nu 2-vägs modulerande kulventil som standard
• DX-versioner har elektroniska expansionsventiler som standard samt kondensortryckskontroll på vattenkylda enheter
• Ny elvärme med 2 olika storlekar för att erhålla 3- stegs reglering
• Nytt tillbehör för kontroll av extern kondensor med EC-fläktar (0-10V signal)
• Ny mikroprocessor SURVEYEVO


2016-05-27

                                    X3-SERIEN splitaggregat i inverterutförande för komfortkyla och värmepumpsdrift.


X-serien är mycket effektiv och erbjuder snabb och kontinuerlig komfort med låg energiförbrukning samt har dessutom några tekniska fördelar som är utformade för att minska toppförbrukningar och förbättra funktionerna vid låga utomhustempe-raturer.

Kyleffekt 2,6–6,7 kW, energiklass A++ samt värmeeffekt 2,8–7,2 kW, energiklass A+.

Inverterteknologi ger fördelar som låg energiförbrukning, låg ljudnivå och exakt temperaturinställning.
ERP anpassad med endast 0,5 W elförbrukning vid stand-by.

Kompakt och linjär design med högblank vit ytfinish samt central mycket diskret display på frontpanelen.
Bland de tekniska fördelarna finns bl. a:

• "I feel" inställning som säkerställer önskad rumstemperatur där man placerat den infraröda fjärrkontrollen.
• Auto clean av värmeväxlare inomhus. Aggregatet arbetar i läge med endast fläkt under några minuter, efter frånslag av drift, för att torka värmeväxlaren helt.
• Intelligent avfrostning där processen inte aktiveras i onödan vilket ger en markant energibesparing.
• Kalldragsskyd som förhindrar kall luft vid omkoppling till värmedrift.
• Lågspänning-start med låg energiförbrukning vid uppstart ger ingen påverkan på andra elapparater.
• Självdiagnostik.
• Optimerat luftflöde vid kyl- och värmedrift.
• Luftreningssystem med jonisering där e-joner frigörs för att fånga upp partiklarna (Cold plasma).

                                                         


2016-05-27

                                                         ACW Vattenkylda kylaggregat för splitapplikationer

                                                            där luftkyld kondensordel inte går att installera.


Enheterna är konstruerade för split-applikationer där en luftkyld kondensor inte går att installera. Mycket kompakta mått och låg ljudnivå gör den lättplacerad inomhus.

Utföranden som Enkelsplit 2,6-19 kW, Multisplit 3,7-10 kW samt Duosplit 5,26-16 kW.
Rotations- och Scrollkompressorer, Inverterkompressorer upp till 5 kW.
Högeffektiv plattvärmeväxlare samt hög- och lågtryckspressostat. Intern tryckstyrd vattensparventil för att minimera vattenförbrukningen och justera kondenserings-trycket. Manometeranslutning till serviceuttag för både hög- och lågtryck. De interna komponenterna är lättillgängliga via inspektionspaneler.

Installationen är enkel med fabriksfylld enhet med R410A för rörlängd upp till 5 m.
Denna ansluts till stadsvatten/kylmedelkrets samt till inomhusdel med flare-anslutningar för snabbt montage.
Anpassade inomhusdelar finns för golv-, väggmontage samt kassettutförande och kanalanslutna.


2016-04-7

                                        Vi presenterar en ny produktserie med vattenburna fläktluftvärmare samt

luftridåer för både kommersiellt bruk och för industriella applikationer.


Fläkluftvärmarna har en stilren design. Luftutblås 4900 m³/h och effekter 5-70 kW.
Genom att kombinera utsökt industriell design med starka tekniska parametrar är fläktluftvärmarna HEATER väl lämpade för moderna uppvärmningsinstallationer. Bland nyheterna i designen är bl. a. ny form på chassit, frontgrill som döljer lameller och ger enheten ett mindre "rått" intryck samt lodrätt reglering av luftflödet.

Luftridåerna är en professionell och snygg produkt som skapar en skyddande barriär vid ingångar mot kall eller varm luft liksom damm och insekter. De är även lönsamma då de minimerar byggnadens värmeförluster och avsevärt kan förbättra arbetsplatsmiljön.

De industriella är effektiva och skapade för att skydda verkstäder och industrilokaler för värmeförluster vid portöppning. De kan appliseras på portar mellan 3 m - 7,5 m. Dessutom kan dess monteras som sammansatta moduler så att önskade längder uppnås.


2015-10-27

Nytt kyltorn med öppen krets från JACIR, GOHL

med mycket tyst drift, hög effektivitet samt förnyelse inom hygieniskt underhåll.


Innovativt konstruerade kyltorn i enlighet med den senaste Europeiska Hygienstandarden och Eurovent - CTI certifierad teknisk prestanda.
Mycket tystgående CE centrifugalfläktar och optimal vattendistribution över växlingsytorna.
Litet utrymmeskrav och möjlighet till montage mot dubbelvinklad väggar.

Enkel åtkomst till samtliga komponenter via det integrerade tekniska rummet, även under drift. Långtidsverkande korrosionsskydd.

Bland de utmärkande detaljerna gäller bl. a:

• Ultratyst - 64 dB(A) vid 3 meter för 1,2 MW.
• Första kyltornen på marknaden med enkelsidigt luftintag och centrifugalfläktar.
• Mekaniska delar utanför fuktigt luftflöde.
• Hög tryckuppsättning tillgänglig.
• Vattenrör i PVC anslutna till dysor av polypropylen.
• Kylinsatser tillverkade av vacuumpressad polypropylen och svetsade plattor.

Hygienteknisk design i enlighet med NF 38-424 och VDI 2047-2.

2015-09-08

Miljövänlig kylning av kyl/frysrum.

Modellserien 3C-A från FRIGA-BOHN möjliggör batterival för både

CO2 (R744) och Vatten/Glykol, effekter 1-30 kW.


Vi presenterar en ny serie fläktförångare/fläktluftkylare i samma chassi för drift med CO2 och Vatten/Glykol.

Produkten är avsedd för kommersiella och semi-industriella kylapplikationer.
Lamelldelning 4 eller 6mm. Avfrostning med el, varmvatten eller hetgas för både batteri och kondensvattentråg. Högeffektiva profilerade fläktblad för låg ljudnivå.
Som tillval finns även fläktmotor med 2 hastigheter eller EC-motor för maximal optimering av ljudnivå och energiförbrukning.

Chassi i vitlackerat galvaniserat stål för enkel rengöring.
Enkelt öppningsbar sidopanel för snabb och enkel åtkomst till enhetens olika delar.

Brett urval av tillbehör och utföranden för installation i speciella miljöer, t ex rostfritt stål och textilkanaler.

2015-07-30

RHOSS Värmepump Compact-I.

Luftkylda reversibla enhetsaggregat, värmepump med axialfläktar

för högtempererad vattenproduktion upp till 60°C.


TPi Klimatimport AB presenterar RHOSS Compact-I serie luftkylda värmepumpar för produktion av hög vattentemperatur upp till 60°C.

Serien består av 3 reversibla modeller, THAIY 117, 124 och 128, med värmeeffekt 17-28 kW och kyleffekt 16-27 kW (TCAIY).
Inverterstyrda Scrollkompressorer med variabel effekt från 30% till 120%.
Köldmedium R410A.
Kondenserings/Förångningskontroll som standard. Ljuddämpat kompressorutrymme.

Enheterna är även kompletta med elektronisk styrning och kontinuerlig självdiagnos samt mikroprocessor med AdaptiveFunction Plus logic.
EC-fläktar som tillbehör för energibesparing upp till 50%.

Komplett hydraulsystem. 3st olika alternativ för den integrerade pumpen.

Produktion av Värme, Kyla samt Tappvarmvatten med 3-vägs fördelningsventil.

2015-06-23

RHOSS Värmepump Compact-Y HT65 & Y-Pack HT 65.

Luftkylda reversibla enhetsaggregat, värmepump med axialfläktar

för högtempererad vattenproduktion upp till 65°C.


TPi Klimatimport AB presenterar RHOSS Compact-Y HT65 & Y-Pack HT65 serie luftkylda värmepumpar för produktion av hög vattentemperatur upp till 65°C.

Serien består av 7 reversibla modeller, THAEY HT65 och THAETY HT65, med värmeeffekt 42-96 kW och kyleffekt 38-85 kW.
Scrollkompressorer och köldmedium R410A. Drift ner till -20°C utomhustemperatur.
Kondenserings/Förångningskontroll som standard. Ljuddämpat kompressorutrymme.
Enheterna är även kompletta med elektronisk styrning - mikroprocessor med Adaptive funktion Plus logic.

Produktion av Värme, Kyla samt Tappvarmvatten med 3-vägs fördelningsventil.


2015-06-16

RHOSS Värmepump Y-FLOW.

Vattenkylda reversibla enhetsaggregat, värmepump på köldmedie- eller

vattenkrets för högtempererad vattenproduktion upp till 65°C.


TPi Klimatimport AB presenterar RHOSS Y-FLOW serie vattenkylda värmepumpar för produktion av hög vattentemperatur upp till 65°C.

Serien består av 7 reversibla modeller med värmeeffekt 50-116 kW och kyleffekt 41-96 kW,
Scrollkompressorer och köldmedium R410A.
Enheterna är även kompletta med elektronisk styrning - mikroprocessor med Adaptive funktion Plus logic.

Aggregaten kan fås med endast värme som option och reversibel vattenkrets samt även med ljuddämpad version.

Produktion av Värme, Kyla samt Tappvarmvatten med 3-vägs fördelningsventil.
Till serien finns ett brett utbud av komponenter till vattenkrets.


2015-05-25

Vi presenterar TOPAZ NEO adiabatisk kylmedelkylare

som är en vidareutveckling av den tidigare TOPAZ serien.
Bland nyheterna finns bland annat inverterstyrda EC motorer

och Schneider automation med HMI (Human Machine Interaction).


I torrt läge fungerar kylaren som vanligt men om vätsketemperaturen överstiger inställt värde kopplas för-kylningens befuktade cellulosapaket in och drar luften via dessa och vidare över värmeväxlarbatteriet. Cellulosapaketen täcker hela batteriytan på båda sidorna.
Adiabatisk kylning höjer verkningsgraden genom för-kylning av inloppsluften innan den kommer i kontakt med värmeväxlaren.
Processen sker via speciella befuktade cellulosapaket. Vattenfördelningen sker via rostfria kanaler uppifrån utan någon trycksättning och utanför luftflödet.
Pumpförsedd återcirkulation av vatten från rostfri uppsamling.
Ingen risk för legionella.
Effekten gör att man kan använda mindre kylaggregat och få en bättre verkningsgrad.

Fördelar:
• Ingen vattenspray i luftflödet
• Ingen vattenbehandling
• Mycket låg vattenförbrukning: 10 % av kyltorn
• Enkelt underhåll: åtkomst via stor servicedörr (ena gaveln)
• Mycket låg energiförbrukning hos fläktmotorer
• Kylning vid lägre temperatur än torr termometers temperatur2015-04-28

Vi presenterar den nya generationens mikroprocessor från Tecnair

som kommer att ingå i våra klimataggregat


Denna nya mikroprocessor har förbättrats på många punkter för ett enklare handhavande och kommer succesivt att bytas ut mot den tidigare.
Bland nyheterna märks bland annat följande:

Förbättrad

• Hårdvara
• Temperatur- och befuktningskontroll
• Fläktstyrning
• Styrning av DX-aggregat
• DC Inverterstyrning
• Styrning av befuktning
• Kontroll av vätskekylaggregat
• Styrning med lokalt nätverk


2015-04-21

RHOSS Z-POWER Vätskekylaggregat

Chillerteknologi för effektiva HVAC system


TPi Klimatimport AB presenterar RHOSS Z-POWER serie med energieffektiva Euroventcertifierade vätskekylaggregat för R134a.

Utbudet består av 192 luftkylda modeller (CLASS A) i fyra versioner, från 260 till 1600 kW kyleffekt, där Z-POWER H.E. serien är utmärkande för högenergieffektiva enheter och med EER-värden över 3,1.

Aggregaten kan även fås i olika versioner med ljuddämpningar för att för att motsvara en specifik tyst drift i installationen. Utbud med kompletta alternativ som t ex kondensoråtervinning och produktion av varmvatten på upp till +60°C, pumpsektion och bufferttank. Möjligheter finns att utrusta aggregaten helt för Plug & Play-installation.

Samtliga vätskekylaggregat kan innefatta interface för de huvudsakligaste BMS-systemen på marknaden. Möjlighet att hantera flera aggregat flera aggregat parallellt med Rhoss Multichiller Sequenser.


2015-03-13

NY kassettfläktkonvektor LIGHT

LIGHT är en helt ny innovativ serie kassettfläktkonvektorer avsedda för takmontage,

konstruerade med Coanda luftspridningseffekt och ansluts till köld- eller värmebärarsystem.


En nykonstruerad kassettfläktkonvektor som karaktäriseras av innovativ design och utmärkta prestanda, låg ljudnivå samt mycket enkel installation och underhåll.

Serien med 60x60 cm kassetter har 5 olika effekter för 2-rörssystem, kyla 2,2 - 5,4 kW och värme 2,8 - 6,5 kW samt 6 effekter för 4-rörssystem, 2,3 - 4,4 kW och värme 3,0 till 5,0 kW. Luftomsättning 224-760 m³/h.

ECM Serien är utrustad med en innovativ borstlös synkronmotor som säkerställer en markanat minskning av energiförbrukningen med upp till 78 %.

Komfort, design med mycket låg panelprofil, blankt utförande RAL 9010, som mycket väl smälter in i de flesta miljöer.

Mycket lättåtkomlig service till alla huvudkomponenter via SIDOPANEL istället för underifrån. Integrerat ventil kit samt elvärme monterat från fabrik. Brett utbud av kontroller samt BMS-anslutning.

Högeffektiv EC fläktmotor med mycket låg energiförbrukning.


2015-03-10

Förbättrade Datakylaggregat i P-serien

Precisionskylaggregaten i P-serien från TECNAIR LV kommer nu med uppgraderad konstruktion.


Denna serie datakylaggregat skiljer sig märkbart från standardaggregat för klimatkontroll genom deras konstruktion och karaktäristiska drift.

Aggregaten är optimerade för användning i datacentraler samt centraler inom telefoni,
kontrollrum för kraftverk samt andra områden där det förekommer värmebelastningar.
Även andra idealiska applikationsområden är sektorer inom optik, elektronik, elektromedicinsk utrustning, elektronisk produktion etc.

Följande förbättringar har bland annat utförts:

• Nya EC-fläktar
• Tilluft temperaturgivare är numera standard
• Aggregat för köldbärare (OPU/UPU) har nu 3-vägs modulerande ventil som standard
• DX-versioner har elektroniska expansionsventiler som standard
• Ny elvärme med 2 olika storlekar för att erhålla 3- stegs reglering
• Nytt tillbehör för kontroll av extern kondensor med EC-fläktar (0-10V signal)
• Ny mikroprocessor SURVEY EVO


2014-11-06

Små kylrum för både kyl- och frysapplikationer

från FRIGOR-BOX


Kylrummen är idealiska för barer, restauranger och övriga områden där man behöver förvara färsk- eller frysvaror.

Monteringen av de 80 mm tjocka energibesparande sandwichpanelerna sker mycket enkelt inifrån kylrummet

med reversibla camlock fästelement och en insexnyckel.
Denna metod gör det även mycket enkelt att demontera kylrummet för att återuppföra det på annat ställe.

Kylrummen har en yttre höjd på 2200 eller 2400 mm och med olika bredder.

Temperaturområden +15°C till -25°C och rumsvolymer från 2,5 till 11 m³.
Karmvärme ingår för frysapplikation.

FRIGOR-BOX har även andra typer av rum och paneler med 60 till 220 mm tjocklek samt spiral- och chockfrysar.


2014-10-21

Påbyggnad av Adiabatisk Kylning

Vi kan nu erbjuda påbyggnad av Adiabatisk Kylning till befintligt installerade kylmedelkylare.

Adiabatisk kylning höjer verkningsgraden genom förkylning av inloppsluften

innan den kommer i kontakt med kylbatterierna.


I vårt produktutbud finns TOPAZ Adiabatisk kylmedelkylare med fördelarna:
• 90-95% lägre vattenförbrukning än kyltorn
• Man behöver i de flesta fall inte behandla vattnet
• Inga uppsamlingsställen och därmed ingen risk för bakterietillväxt
• Ingen risk för legionella
• Ingen kalkbeläggning på batterierna medför ingen kapacitetsförlust
• C:a 8-10°C lägre köldbärartemperatur än kylmedelkylare
Effekten gör att man kan använda mindre kylaggregat och få en bättre verkningsgrad.

Nu finns Säker Adiabatisk Process som påbyggnad till redan befintliga kylmedelkylare med både spraysystem och utan (torr). Denna förkylningsprocess ökar prestandan hos anläggningarna och gör dem mer energieffektiva.


2014-08-22

Fläktluftkylare FRESH

Luftbehandlingsaggregat FRESH för kanalanslutning eller friblåsande,

med 7 storlekar och effekter 3-29 kW.


FRESH efterträder den tidigare UTC serien som utgår ur sortimentet efter många år.

De NYA fläktluftkylarna är avsedda för mindre centralanläggningar med kanalanslutning eller friblåsande.
De är idealiska att montera i undertak när utrymmet är begränsat samt erbjuder utmärkta prestanda och innovativa lösningar.

Enheterna är perfekta för installation i kommersiella lokaler samt kontor och butiker.

• Hög tryckuppsättning
• Högeffektiv EC-motor
• Lättmonterade
• Kompakta
• Effektiva
• Många tillbehör
• Prisvärda
• Enkel filteråtkomst


2014-08-12

Datakyla med borstlös DC Inverterkompresssor

Datakylaggregaten i P, G och R-serien från TECNAIR LV

använder borstlösa DC kompressorer med Inverterteknologi.


Att anpassa kylkapaciteten till de verkliga kraven på anläggningen är en av de viktigaste förutsättningarna för att garantera den flexibilitet som krävs av de mest avancerade systemen.
För att nå detta har Tecnair LV antagit den borstlösa DC-invertertekniken.
Liksom EC-fläktarna är även kompressorerna utrustade med borstlösa motorer som drivs av en speciell växelriktare designad för att maximera prestandan hos motorn och detta speciellt vid dellast. Denna kontroll finns inbyggd i SURVEY mikroprocessorerna.


2014-07-17

HEE version av Vätskekylaggregat POWERCIAT2

CIAT´s eco-designade POWERCIAT2 vätskekylaggregat,

med kyleffekter från 610 - 1350 kW,

finns nu i HEE (High Energy Efficiency) utförande.


Med den senaste generationens komponenter, och i synnerhet Microkanals kondensorbatteriet och CIAT´s nya högeffektiva förångare, är POWERCIAT2 c:a 10% mer energieffektiv än de i standardutförande.
Dessa uppnår även energiklass A med genomsnittligt EER på 3,15 samt exceptionella säsongseffektiva nivåer (ESEER) på 4.1.

POWERCIAT2 är konstruerad för luftkonditionering av stora byggnader som hotell, kontorsbyggnader, shoppingcentra och industriella applikationer.

För att förbättra energieffektiviteten har man ändrat standardutförandet med optimerad värmeöverföringsyta på batterier och förångare samt den senaste generationens mycket låga energiförbrukande skruvkompressorer.

Detta resulterar i ett aggregat med förbättrade förhållanden till kyleffekt och elförbrukning med en hög nivå av energieffektivitet. Förutom den låga energiförbrukningen har aggregaten samma innovationer och prestanda som standardversionerna med det bästa förhållandet mellan kyleffekt och köldmediefyllning (7 kW kyla/kg R134a).

POWERCIAT2 är för närvarande det enda vätskekylaggregatet som kombinerar både Micro-kanalsbatteri och tubpanna för torrexpansions förångarteknologi.
Det har konstruerats med Eco-designprinciper för att minimera miljöpåverkan genom hela dess livslängd.

Jämfört med tidigare generationer av vätskekylaggregat är den huvudsakliga tekniska innovationen Microkanalsbatteriet helt i aluminium med följande fördelar som detta erbjuder:

• 45 % mindre köldmediemängd
• 20 % lättare maskiner vilket gör dessa enklare att hantera, transportera och installera
• 20 % mindre upptagen yta
• Enkla att underhålla.


2014-06-14

Biogastorkare

Vi presenterar CIAT Drypack Biogastorkare

som skyddar installationer och optimerar den förnybara energiproduktionen.


Biogas erbjuder en enorm potential med besparingar inom produktion av el-, värme och biometan. Som råvara innehåller det många föroreningar och en stor mängd fukt som reducerar anläggningens effekt och livslängd.

Drypack är en effektiv lösning på avfuktning som är enkel att installera och underhålla. Den finns i tre utföranden som garanterar utomordentliga prestanda och lönsamhet genom kombinationen av optimerade värmeväxlare, energieffektiva kylaggregat samt högeffektiv droppavskiljning.

• Drypack One med kapacitet upp till 800 Nm³/h
• Drypack Flex upp till 2.500 Nm³/h samt
• Drypack Plus upp till 6.000 Nm³/h.

Enheterna är utvecklade, konstruerade och monterade av CIAT vilket garanterar produktens pålitlighet.

Utöranden med montage på ram erbjuder en snabb installation samt multifunktionella installationer med komponenter i obegränsade kombinationer oberoende av gastyp, flöde, temperatur och fuktinnehåll.

Det är nödvändigt att biogasen avfuktas.


2014-04-16

Fläktkonvektor UTV

Luftbehandlingsaggregat UTV för dolt vertikalt mntage

med effekter 4-53 kW.


UTV-serien har nu utökats med två alternativa intag för returluft, antingen från bak- eller framsidan. Detta medför bredare installationsmöjligheter vid dolt montage.
Serien finns i 7 storlekar och 3 versioner. De är idealiska att tillfredsställa det ökade behovet av luftkonditionering och fungerar likadant som konventionella luftbehandlings-
aggregat samtidigt som de är enkla och kompakta.
Enheterna kan användas för direktutblåsning eller med kanalanslutning.

Modellserien kan utrustas med ett omfattande och komplett utbud av påbyggnadsmoduler samt 2 eller 3-vägsventil med automatik för temperatur och hastighetsreglering.

Värmeväxlaren finns även med 4 och 6 rörrader samt anpassade kretsar för fjärrkyla. Vid värmedrift finns 1-R värmebatteri för 4-rörsystem kyla/värme som tillval.

UTV är försedd med en eller två tystgående direktkopplade centrifugalfläktar.
EC-fläktar kan fås som tillval.


2014-04-08

Secura-Split XS 5000

Marknadens minsta kondensvattenpump

med marknadens minsta sensor.

Uppgraderad med två effekter 15 l/h och 30 l/h.


Till skillnad mot vanliga kondensvattenpumpar med flottör har Secura-Split XS 5000 inga rörliga delar som kan blockeras av smuts. Den elektroniska sensorn fungerar även i lutande ställning till skillnad mot flottör.

Secura-Split XS 5000 består av 3 separata delar: 1st sensor, 1 st pump samt 1 st strömenhet. Den är speciellt utvecklad för vägghängda enheter men även för t. ex. takkassetter.

Så fort sensorn fylls med vatten startar pumpen automatiskt. Den är även utrustad med inbyggt larm vid eventuellt stopp i pumpen.
Pumpen är mycket tyst, kraftig och självsugande kolvpump utrustad med backventil och inbyggt överhettningsskydd samt vattenfilter.

Kapacitet 15 l/h upp till 10 kW kyleffekt och 30 l/h upp till 30 kW kyleffekt.


2014-03-27

Adiabatisk Kylmedelkylare

Adiabatisk kylning höjer verkningsgraden genom förkylning av inloppsluften

innan den kommer i kontakt med kylbatterierna.


På Nordbygg kommer vi att presentera Topaz adiabatisk kylmedelkylare, där principen är att avdunstning sker på ytan av
cellulosamedia (som byts c:a vart 8-10 år).
Avdunstat vatten ökar kylkapaciteten på luften. Det finns en ”brytpunkt” vid +20-24°C som dimensionerande utetillstånd. Torrt läge under 24°C som är den större delen av året (80-90%) och vått läge över 24°C. Höljet är av rostfritt stål samt elskåp och inverter ingår.

Fördelarna är:
• 90-95% lägre vattenförbrukning än kyltorn
• Man behöver i de flesta fall inte behandla vattnet
• Inga uppsamlingsställen och därav ingen risk för bakterietillväxt
• Ingen risk för legionella
• Ingen kalkbeläggning på batterierna medför ingen kapacitetsförlust
• C:a 8-10°C lägre köldbärartemperatur än kylmedelkylare
Detta leder till att man kan använda mindre kylaggregat och bättre verkningsgrad.


2014-03-26

Nytt vätskekylaggregat

MINIPICO luftkylt vätskekylaggregat med axialfläktar.

Rotations/scrollkompressor R410A.


Snart kommer vi att presentera ett ny serie luftkylda vätskekylaggregat som kommer att finnas i nio storlekar. Kyleffekter 5-28 kW.

Hölje av galvaniserat stål och epoxylackat. Utrustat med isolerad plattvärmeväxlare i rostfritt stål. Kondensor av kopparrör och aluminiumlameller. Direktkopplade axialfläktar kompletta med beröringsskydd. Väderskyddat elskåp med anslutningsplintar, huvudbrytare och kompressorkontaktorer. Microprosessorstyrd drift.

Kontakta oss för ytterligare information.


2014-03-26

Datakylaggregat

Modell OPU samt R-serien konstruerad för rackmontage.


Datakylaggregat OPU samt aggregat ur R-serien från Tecnair.

OPU uppåtblåsande och UPU nedåtblåsande för anslutning till köldbärare.
Kyleffekter 20-194 kW. Utförande med kraftigt chassi samt fläktsektion med EC-fläktar.
Steglös EC motor med kammarfläkt monterad på vibrationsdämpare. EC-fläktarna ger en avsevärt högre verkningsgrad som leder till stora energibesparingar samt reducerad ljudnivå. Borstlös teknologi ger längre livslängd.

Kylbatteri med stor värmeväxlaryta samt även speciellt framtagna fjärrkylebatterier.
Styrning av enhet med Survey mikroprocessor. Komplett elutrustning. Som tillval finns helautomatisk processorstyrd ångbefuktare samt eftervärmarbatteri. Luftfiltersektion med lutande luftfilter före kylbatteriet för att erbjuda stor filteryta och lägre lufthastighet och energiförbrukning.

R-serien är speciellt designade för att ha samma dimensioner som serverracken med luftintag ifrån den ”varma korridoren” och luftdistribution till den ”kalla korridoren och direkt i racken. Fördelarna är att utrymmet frigörs i ställningar och därför fördelas den kalla luften så nära som möjligt till servern d.v.s. där värmen genereras. Horisontellt luftsug och även horisontell lufttillförsel. Främre och bakre tillgänglighet för enklare underhåll.
Kyl-, vatten- och elektriska anslutningar från ovan eller underifrån.

Utföranden med Direktexpansion eller Köldbärare.
Kyleffekt 10-40 kW.  

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com