TPi_logo.jpg

Samtliga dokument i pdf-format

 

Styrning av kylaggregat

Masterlog 4, v2

Instruktionsmanual

 

 

 Luftkylda Kylaggregat

EUROMON EUMOP

Broschyr

1-4,5 kW

Luftkylda Frysaggregat

EUROMON EUMOP

Broschyr

0,8-2,8 kW

Luftkylda Kylaggregat

EUROMON EUMOP

Pris

Luftkylda Frysaggregat

EUROMON EUMOP

Pris

 Luftkylda Kylaggregat

MINI

Drift & Skötselanvisningar

0,9-3,5 kW

 Splitsystem

MINIFJORD

För installation med fläktförångare

t ex MF, MR och 3C-A.

Broschyr

Pris Kylsplit

0,5-4,8 kW

 Luftkylda Kylaggregat

VANGUARD

13 modeller för Kylapplikation

5 modeller för Lågtemperatur

Broschyr

Pris Kylutförande    Pris Frysutförande

Intallationsanvisningar

Elanslutningar

Drift & Skötselanvisningar

0,71-10,32 kW

 Luftkylda Kylaggregat

DUO CU

Modeller för Kylapplikation

med både Axial- och Centrifugalfläktar

Broschyr

Pris

8-49 kW
duo_web.gif

 Luftkylda Kylaggregat

MCR 21-38

Broschyr   D&S

21-38 kW

 

CMA/EX 14-29

 

Broschyr   D&S

 

 

 

 

 

14-34 kW

 

 Luftkylda Kylaggregat

MCAE 105-110

Broschyr   D&S

21-38 kW

 Luftkylda Kylaggregat

MCAE 115-127

Broschyr   D&S

17-30 kW

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com