TPi_logo.jpg

 

 Kylmedelkylare med

» Brett sortiment

» Låga ljudnivåer

» Låg energiförbrukning

 

Broschyr   Beskrivning

EC-Fläktsbeskrivning 


ECP

hastighetskontroll för EC motorer

Instruktioner

  

 

Luftkylda kondensorer med axialfläkt för datakylaggregat DX-utförande, 8-84 kW

Broschyr


 

 Drift & Skötselanvisningar

 

CE-DE ø800

 

CG-DG

 

TEHVD-TEHLD

 

LHL/CHV Ø500 (CE/DE)

 

LHL/CHV Ø630 (CE/DE)

 

LHL/CHV Ø800 (CE/DE)  

 

LHLD/CHVD (CV-DV)

 

TSAL-TSAV Ø800

 

TSHL-TSHV Ø500

 

TEHL-TEAL Ø800-900


Kylmedelkylare

 

 TSHL - TEHL - TSAL - TEAL  11-996 kW 

Katalog

   EAL ø800-900   EHL ø900 

Prospekt     Installation & Underhåll

XAL ø900-1000

Prospekt     Installation & underhåll 

XDHL ø800-900 V-ställd

Prospekt

EHLD ø800-900 V-ställd

Prospekt

XXLD Mega Giant ø900 V-ställd

Broschyr  

 


Kondensorer

 

CEA

EHV-EAV

 

TEHV-TEAV Ø800-900

XAV ø900-1000

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com