TPi_logo.jpg

---- Värmepumpar Luft/luft ----

--------X3 Utomhusdelar--------

AEG ECO

4-17 kW

R32

Broschyr     Pris 2022

X3 utomhusdelar är energieffektiva

och med intelligent avfrostningsteknik.

Enheterna installeras tillsammans med valfri inomhusdel.

Den maximala rörlängden är hela 75 m och höjdskillnaden upp till 30 m.

Värme- och kyldrift ner till -20°C.

35PIH.png160PIH.png

--------X3 inomhusdelar--------

ACG Tak/Golv,   ADG Kanalansluten,   ASG Kassett

4-17 kW

R32

Broschyr ACG     Broschyr ADG     Broshyr ASG

Pris 2022    

Inomhusdelar installeras med utomhusdel AEG ECO.

--------X3i ECO+ DC Inverter--------

Väggsplit

0,6-11 kW

R32

Broschyr     Pris 2022

                

Modellen är mycket effektiv och erbjuder snabb och kontinuerlig komfort

med låg energiförbrukning, och har dessutom några tekniska fördelar

som är utformade för att minska toppförbrukningar

och förbättra funktionerna vid låga utomhustemperaturer.

--------X3i ECO+ DC Inverter--------

Väggsplit & Golvmodell

0,5-7 kW

R32

VÄRMEDRIFT NER TILL -25°C

Broschyr Väggsplit     Broschyr Golvmodell     Pris 2022

Manual Väggsplit     Manual Golvmodell

Modellerna är mycket effektiva och erbjuder snabb och kontinuerlig komfort

med låg energiförbrukning, och har dessutom några tekniska fördelar

som är utformade för att minska toppförbrukningar och

förbättra funktionerna vid låga utomhustemperaturer.

Värmedrift kan ske till -22°C utomhustemperatur tack vare

värmeslinga i utomhusdelens invändiga bottenplåt.

-------X3i ECO+ DC Inverter Multisplit-------

UTOMHUSDELAR

5,4-13 kW

R32

Broschyr      Manual     Pris 2022  

Energiklass A+ med Inverterteknologi.

Läg energiförbrukning - Låg ljudnivå - Exakt temperaturinställning

--------X3i ECO+ DC Inverter Multisplit-------

INOMHUSDELAR

2,6-6,5 kW

R32

Broschyr:   Väggsplit   Kassett   Tak/Vägg

   

Pris 2022

Cold plasma system för luftrening.

Luftsterilisering med bakterierening mer än 90%.

Rening av odörer.

Förbättrad luftkvalitet genom förhöjda negativa joner.

--------iSeries Multisplit-------

UTOMHUSDELAR

3-12 kW

R410A

Broschyr     Pris 2021

i-Series är ett unikt koncept som kombinerar luftkonditionering

i 1-4 rum, samt luft-luft / luft-vatten värmepump med AUH enhet

och produktion av tappvarmvatten med eMix ner till -25°C utomhus.

--------iSeries Multisplit--------

INOMHUSDELAR

FC Tak / Vägg

3,9-7 kW

CA Kassett

3,9-14 kW

AWI High-Wall vägg

3,9-7 kW

Broschyr     Pris 2021

FC modellerna är enkla att installera och underhålla i taket eller på golvet.

CA kassetterna har en kompakt design och 4-vägs luftutblåsning.

AWI modellerna med snygg formgivning passar in i de flesta miljöer.

fc_1.pngfc_2.pngkassett-2.png

high-wall-2.png

Kanalanslutna SDI - ADI

3,9-11 kW

Broschyr     Pris 2021

SDI kan monteras både på golv och i tak.

ADI kanalansluten enhet med mellanstor statisk tryckuppsättning.

sdia-2.pngsdib-2.png

ADI-2.png

------iSeries eMix, Tank & Hydrokit AUH------

Broschyr     Pris 2021

eMix är en färdig lösning för luft-vatten värmepump i splitutförande

och i kombination med iSeriens utedelar för luftkonditionering,

eller som luft-luft värmepump med produktion av tappvarmvatten.

eMix tankarna kan kombineras med solpaneler och finns i två storlekar,

samt för separat tank.

Hydrokit (aquaunit) AUH kombineras med iSeriens G utedelar för en

luft-vatten värmepump med golvvärme eller radiatorer för max +58°C,

eller som vätskekylaggregat i split-utförande.

emix-tank-2.pngaquaunit-2.pngemix-2.png

--------ACS Ackumulatortank--------

Broschyr

Glas-keramisk ackumulatortank med dubbla rostfria värmeväxlare

för tappvarmvatten.

TB1-2.png

--------iSeries--------

Luft-Vattenvärmepumpar integrerade inomhusenheter

med eMIX tappvarmvattenenhet

med Hydronisk enhet

med eMIX tappvarmvattenenhet & Hydronisk enhet

Broschyr

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com