TPi_logo.jpg

 

 

TCHITL 2720-21700

Serie FullFLOW VFD

720-1700 kW

Semihermetiska Skruvkompressorer (1-1i) R513A

2-krets Spray tubpanneförångare

2-pass Tubpannekondensor

2-sidig Broschyr          4-sidig Broschyr


TCHITE 2520-21220

Serie FullFLOW VFD

520-1220 kW

Semihermetiska Skruvkompressorer (1-1i) HFO1234ze

2-krets Spray tubpanneförångare

2-pass Tubpannekondensor

2-sidig Broschyr          4-sidig Broschyr

     

---------FULLFLOW DX--------

TCHVTL 2430-2950

400-900 kW

Broschyr

TCHVTL 21030-21450

1000-1400 kW

Broschyr

Semihermetiska Skruvkompressorer

R513A (GWP=573) ej brännbart

2-krets Tubpanneförångare

Vattenkyld tubpannekondensor

TCHEY

15-42 kW

Scrollkompressorer R410A

Broschyr:

TCHEY 115-240     (15-42 kW)

D&S TCHEY 115-240

Aggregaten är avsedda för kylning av vatten eller brine i system

för komfortkyla med köldbärare +4-15°C.

TCHEY-115-240-2.gif

TCHEBY

45-450 kW

Scrollkompresssorer R410A

Broschyrer:

TCHEBY 245-290     (45-90 kW)

TCHEBY 2100-2185     (100-185 kW)     D&S

TCHEBY 4180-4290     (180-290 kW)

TCHEBY 4330-4450     (330-450 kW)

Aggregaten är avsedda för kylning av vatten eller brine i system

för komfortkyla med köldbärare +4-15°C.

TCHEBY-245-2185.gifTCHEBY-4180-4450.gif

TPi_www_150dpi-2.png

WLE

161-454 kW

Scrollkompresssorer R454B

Broschyrer:

WLE 152-242     (161-235 kW)

WLE-C 244-504    (220-454 kW) 

Aggregaten är avsedda för kylning av vatten eller brine i system

för komfortkyla med köldbärare.

Hög verkningsgrad (EER≻4,3, SEER≻5,5).

2-6 parallellkopplade Scrollkompressorer med IDV-teknik.

1-2 köldmediekretsar.

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com