TPi_logo.jpg

 

OKA-UKA

DX & luft-/vattenkyld kondensor

OKU-UKU

Anslutning till vätskekylaggregat

                                                                       OKU-UKU TS

Anslutning till köldbärarsystem

samt

med batteri för nödkörning (t. ex. stadsvatten)

                                                                       OKW-UKW FC

DX & kylmedelkylare med frikylningsfunktion

OPU-UPU 10-194  

För anslutning till köldbärare

10-194 kW

Köldbärare, uppåt-/nedåtblåsande

OPA-UPA 71-461 

7-48 kW

DX, uppåt-/nedåtblåsande

OPA-UPA 372-932 

39-99 kW

DX, uppåt-/nedåtblåsande

OPA-UPA 301-932 TS 

19-82 kW

DX och Köldbärare, uppåt-/nedåtblåsande

OPA-UPA 301-852 FC 

24-82 kW

DX & kylmedelkylare med frikylningsfunktion

OCU-UCU TS  18-113 kW

Ansluts till två köldbärare, uppåt-/nedåtblåsande

Installations & Service manualer:

 C-Serien (Eng.) 

 K-Serien (Eng.) 

D&S OK-UK (inkl. Microprocessor)

Manual Ångbefuktare (Eng)

 

Microprocessor pCO2

 

Microprocessor mAC

    

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com