TPi_logo.jpg

Fläktkonvektorer för dolt montage.

 

 

 

Serie UTV

Broschyr   D&S 

  

 

2,5-42 kW

Direktutblåsande eller kanalansluten 

     

      

 

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com