TPi_logo.jpg

              Produktkatalog

            Professional 2023

iSerien är en mycket flexibel lösning, som med blandade applikationer med både luft-luft och luft-vatten,

kan tillgodose alla komfortbehov med Kyla, Värme och Tappvarmvatten. Med iSerien kan man värma vatten

även då systemet är i kyldrift, utan att avbryta kylfunktionen.

Allt detta sker tack vara Full DC inverter teknologi.

iSerien är ett hybridsystem som kombinerar fördelarna hos luft-luftteknologin, som vanligtvis associeras med multisplitar, och fördelarna med luft-vattenteknologin, som allmänt finns hos luft-vatten värmepumpar.

Det innovativa eMix aggregatet gör det möjligt att njuta av tappvarmvatten under hela året.

Med funktionen för värmeåtervinning, kan man producera varmvatten under kyldrift utan kostnad.

Med iSerien väljer man enkelt rätt kombination för olika applikationer som villor, butiker, bostäder eller kontor.

Utomhusdelar

R410A

G30-G140

Broschyr     Pris 2023

Installationsanvisningar G42-50

Installationsanvisningar G65

3,6-11 kW

3,3-12 kW

 


Inomhusdelar

R410A

AWI High-Wall vägg

Broschyr     Pris 2023

AF Väggmontage

Broschyr     Pris 2023

   

4-6 kW

4-7 kW

high-wall-2.png

 AFI.png

Inomhusdelar

Kanalanslutna

R410A

SDI 

Kanalansluten för golv & tak

Broschyr     Pris 2023

ADI Kanalansluten

Broschyr     Pris 2023

3,5-10 kW

3,9-11 kW

 

eMIX - eMIX TANK

Hydrokit AUV

AIM med iM

eMIX    

Broschyr     Pris 2023

eMIX TANK    

Broschyr     Pris 2023

Hydrokit AUV    

Broschyr     Pris 2023

AIM med iM

Broschyr     Pris 2023

 

     

    

AIM

Luft-Vatten Värmepumpar

iM

Luftkylda Vätskekylaggregat

5,8-13,6 kW

4,8-10 kW

 

Ackumulatortank

ACS

Broschyr   Pris 2023

     

Glaskeramisk tank

med värmeväxlare

för värmepumpar

 

200-300 liter

TB1-2.png 

Luft-vattenvärmepumpar

integrerade inomhusenheter

Broschyr

     

    

Kompletta med

eMIX tappvarmvattenenhet

eller

Hydronisk enhet

eller

eMIX tappvarmvattenenhet

&

Hydronisk enhet

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com