TPi_logo.jpg

argo--web.jpg

Ser_iSERIES_tm_frilagd.png

iSerien är en mycket flexibel lösning, som med blandade applikationer med både luft-luft och luft-vatten,

kan tillgodose alla komfortbehov med Kyla, Värme och Tappvarmvatten. Med iSerien kan man värma vatten

även då systemet är i kyldrift, utan att avbryta kylfunktionen.

Allt detta sker tack vara Full DC inverter teknologi.

iSerien är ett hybridsystem som kombinerar fördelarna hos luft-luftteknologin, som vanligtvis associeras med multisplitar, och fördelarna med luft-vattenteknologin, som allmänt finns hos luft-vatten värmepumpar.

Det innovativa eMix aggregatet gör det möjligt att njuta av tappvarmvatten under hela året.

Med funktionen för värmeåtervinning, kan man producera varmvatten under kyldrift utan kostnad.

Med iSerien väljer man enkelt rätt kombination för olika applikationer som villor, butiker, bostäder eller kontor.

Broschyr

Utomhusdelar

R410A

G30-G140

Broschyr      Pris 2021

Installationsanvisningar G42-50

Installationsanvisningar G65

3,3-11 kW

3,0-12 kW

 

Inomhusdelar

R410A

FC Tak/vägg

CA Kassett

AWI High-Wall vägg

Broschyr      Pris 2021

Användarmanual MPAF

Installationsanvisningar MPAF

3,7-13 kW

3,9-14 kW

 

Inomhusdelar

Kanalanslutna

R410A

SDI 

Kanalansluten för golv & tak

ADI Kanalansluten

Broschyr      Pris 2021

3,7-9 kW

3,9-11 kW

 

eMIX - eMIX TANK

AIM med iM

Broschyr

 eMIX och Hydrokit AUH

Pris 2021

AIM med iM

Pris 2021

     

    

AIM

Luft-Vatten Värmepumpar

iM

Luftkylda Vätskekylaggregat

5,8-13,6 kW

3,4-7,9 kW

 

Ackumulatortank

ACS

Broschyr

     

    

300 liter

TB1-2.png 

Luft-vattenvärmepumpar

integrerade inomhusenheter

Broschyr

     

    

Kompletta med

eMIX tappvarmvattenenhet

eller

Hydronisk enhet

eller

eMIX tappvarmvattenenhet

&

Hydronisk enhet

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com