TPi_logo.jpg

                Prislista

        Komfortkyla 2024

APOLLO

2,3 kW    2,4 kW

Kyla & Värme

och endast Kyla

2 kW

Inverter R32

Ingen utomhusdel - endast 2st ø20 cm hål i yttervägg

Pris 2024

Broschyr Kyla & Värme

Broschyr endast Kyla

 Installationsmanual

 Användarmanual

        Servicemanual

Luftkylt enhetsaggregat

med låg ljudnivå.

Energiklass A

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com