TPi_logo.jpg

APOLLO

1-3 kW

Kyla & Värme och endast Kyla

Inverter R32

Ingen utomhusdel - endast 2st ø20 cm hål i yttervägg

Broschyr Kyla & Värme     Pris 2021

Broschyr endast Kyla

 Installationsmanual

 Användarmanual

Luftkylt enhetsaggregat

med låg ljudnivå.

Energiklass A

DDi

1-3 kW

Inverter R410A

Ingen utomhusdel - endast 2st ø16 cm hål i yttervägg

Broschyr     Pris 2021

  Installationsmanual

  Användarmanual

Luftkylt enhetsaggregat

med låg ljudnivå.

Energiklass A

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com