TPi_logo.jpg

 

Samtliga dokument i pdf-format

 

                                   ---- Värmepumpar Vatten/vatten ----

--------Y-FLOW HT65--------

THHEY HT65 245-2100

40-115 kW

2 Scrollkompressorer R410A

Broschyr

Hög vattentemperatur

upp till 65°C

THHEBY 4180-4290

180-290 kW

4 Scrollkompressorer R410A

Broschyr

THHEBY 4330-4450

330-450 kW

4 Scrollkompressorer R410A

Broschyr

HT-version för 55°C vatten

 

 

PERFORMO WH 35-86

35-86 kW

2 Scrollkompressorer R410A

Broschyr

Värmepumparna hämtar energin från jord, berg, sjö, grundvatten,

industriprocesser eller frånluft för uppvärmning av större hyreshus och

industrilokaler med utgående värmebärartemperatur +35°C till 58°C.

PERFORMO WH+ 55-118

55-118 kW

2 Scrollkompressorer R410A

Broschyr

PERFORMO WH+ 138-248

138-248 kW

2 Scrollkompressorer R410A

Broschyr

PERFORMO WH+ 268-498

268-498 kW

4 Scrollkompressorer R410A

Broschyr

Låg ljudnivå, och tillförlitlighet samt servicevänlighet

är utmärkande för Venco´s aggregat.

Standardkomponenter från kända leverantörer som

Alfa-Laval, ABB, Alco, Bitzer, Carel och Copeland.

Extra stora värmeväxlarytor för bättre verkningsgrad

(EER>4,3)

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com