TPi_logo.jpg

 

Samtliga dokument i pdf-format

 

 

MUC-LUC

1-10 kW

Broschyr

Installationsanvisningar

SD

1-12 kW

Broschyr

Installationsanvisningar

 SKB

4-30 kW

Broschyr   ∎

Elavfrostning E1K (Eng)

Elavfrostning ELK (Eng)

NC

5-83 kW

Broschyr

NW

6-48 kW

Broschyr

NK

20-130 kW

Broschyr

NF

34-130 kW

Broschyr

 

 

BHS/SHS

 

Broschyr   D&S  

 

0,7-2,3 kW

 

 

 

 

bhs

 

BHA

 

Broschyr   D&S  

 

 

  

 

1-9 kW

 
 

BMA

Med hölje i galvaniserat stål

 

Broschyr  

 

 

3-13 kW

 

 

 

 

 

bma

 

BMDN

Med hölje i galvaniserat stål

 

Broschyr   D&S  

 

 

 

 

2-23 kW

 
 

F27HC

 

Broschyr 

 

 

 

1,45-9,4 kW

 

f27hc

 

 

F35HC

 

Broschyr   D&S  

 

 

 

4,0-27,5 kW

 

 

f35hc

 

 

F45HC

 

Broschyr

 

 

 

7,8-57,6 kW

 

f45-50hc

 

 

F50HC

 

Broschyr

 

 

 

10,7-81,9 kW

 

 

f45-50hc

 

 

CS45H

 

Broschyr

 

 

 

18-63 kW

 

csh

 

 

FF63H

 

Broschyr

 

 

 

18-109 kW

 

 

 ff63h

 

 

 

B2HC

Broschyr

 

 

1-9 kW

 

 

 

 

 

 

B3HC

 

Broschyr 

 

4-27 kW

 

 

 

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com