TPi_logo.jpg

Reve

2,45 kW

Rotationskompressor R410A

Broschyr

Luftkylt enhetsaggregat

med låg ljudnivå.

Kräver endast två hål med Ø 16 cm

i yttervägg.

DDi

2,3 kW     2,3 kW

Inverter R410A

Ingen utomhusdel - endast 2st ø16 cm hål i yttervägg

Broschyr

  Installationsmanual

  Användarmanual

Luftkylt enhetsaggregat

med låg ljudnivå.

Energiklass A

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com