TPi_logo.jpg

 

Supportsida för äldre produkter

 

Dokument i pdf-format

MINIPICO A-R 5-28

5-28 kW

Rotations & Scrollkompresor R410A

Broschyr

Drift & Skötselmanual

Låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt servicevänlighet.

Standardkomponenter från kända leverantörer används.

För process- och livsmedelkylapplikationer finns lågtemperaturutförande LT.

Pico CR 10-26

11-28 kW

Scrollkompresor R410A

Broschyr

Drift & Skötselmanual

AMA text CR 21-38

Låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt servicevänlighet.

Standardkomponenter från kända leverantörer används.

Centrifugalfläktar för inomhusmontage.

Performo CR 30-72

30-72 kW

2st Scrollkompresor R410A

Broschyr

Drift & Skötselmanual

AMA text CR 21-38

AMA text CR 45-160

Låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt servicevänlighet.

Standardkomponenter från kända leverantörer används.

Centrifugalfläktar för inomhusmontage.

Performo CR 85-196

85-196 kW

2st Scrollkompressorer R410A

Broschyr

AMA text CR 85-196

Performo CR 87-220

87-220 kW

2st Scrollkompresor R410A

Broschyr

AMA text CR 45-160

Performo CR 240-328

240-328 kW

4st Scrollkompresor R410A

Broschyr

Låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt servicevänlighet.

Standardkomponenter från kända leverantörer används.

Centrifugalfläktar för inomhusmontage.

Pico AR 10-26

11-28 kW

Scrollkompresor R410A

Broschyr

Drift & Skötselmanual

AMA text

Låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt servicevänlighet.

Standardkomponenter från kända leverantörer används.

För process- och livsmedelkylapplikationer finns lågtemperaturutförande LT.

Performo A R 30-72

30-72 kW

2st Scrollkompresor R410A

Broschyr

Drift & Skötselmanual

AMA text

Performo A R 85-196

85-196 kW

2-4st Scrollkompresor R410A

Broschyr

Drift & Skötselmanual

AMA text

Låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt servicevänlighet.

Standardkomponenter från kända leverantörer används.

Aggregaten är avsedda för kylning av vatten eller brine i system

för komfortkyla med köldbärare +4-15°C.

För process och livsmedelkylapplikationer finns lågtemp. utförande typ LT.

Multipower AR 90-140

90-140 kW

Axialfläktar R410A

Broschyr  

D&S

 

Multipower AR 150-300

150-300 kW

Axialfläktar R410A

Broschyr   

D&S

AMA text

 

Multipower AR 350-610

350-610 kW

Axialfläktar R410A

Broschyr 

D&S

Låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt servicevänlighet.

Standardkomponenter från kända leverantörer används.

Aggregaten är avsedda för kylning av vatten eller brine i system

för komfortkyla med köldbärare +4-15°C.

För process och livsmedelkylapplikationer finns lågtemp. utförande typ LT.

 

Performo R 45-160

Broschyr   D&S  

2st Scrollkompr. R407C

 

Performo R 190-300

Broschyr   D&S  D&S med microchiller 2

4st Scrollkompr., 2st KM-kretsar, R407C

 

 

 

45-164 kW

 

 

 

193-323 kW

 

 

 

Pico CR 5-17

Broschyr   D&S

 

Kolv- & Scrollkompr. R407C

Centrifugalfläkt

 

 

5-17 kW

 

 

 

 

 

Pico R 5-20

Broschyr   D&S

 

Kolv- & Scrollkompr. R407C

 

 

 

5-20 kW

 

 

 

 

 

Performo SR 110-280 LN

Broschyr   D&S

 

Performo SR 110-310

Broschyr   D&S

 

Performo SR 110-1240

Broschyr   D&S

 

Dubbel semiherm. skruvkompr.

110-280 kW

 

 

110-310 kW

 

 

110-1240 kW

Quadro SR-LN 290-670

Broschyr   D&S

Dubbla semiherm. skruvkompr.

Extra låg ljudnivå

 

Quadro SR 290-730

Broschyr   D&S

Dubbla semiherm. skruvkompr. 

290-670 kW

 

 

 

 

290-730 kW

Performo SR 350-510

Broschyr   D&S

Semiherm. skruvkompressor

 

Performo SR 350-510 LN

Broschyr   D&S

Semiherm. skruvkompressor

Extra låg ljudnivå

350-510 kW

 

 

 

350-510 kW

Frikyla

Performo R-FC 45-160 (R407C)

Broschyr

 

 Luftkylt vätskekylaggregat

med Frikyla

42-170 kW

 

 

Performo R-FC 190-300 (R407C)

Broschyr  D&S

 

 

Luftkylt vätskekylaggregat

med Frikyla 

197-333 kW

 

 

performo fc 300

CWAE-EX KAS 03-09

 

Broschyr   D&S

4-9 kW

 

TCAE 105-109

Broschyr   Microprocessor   D&S

 

Scrollkompr. R407C

 

 

 

5-9 kW

 

 

CWAE 12-25

 

Broschyr   D&S

 

 

13-30 kW

 

 

 

 

TCAE-T 114-126

Broschyr  

D&S med Microtech microprocessor

 

Scrollkompr. R407C

 

16-29 kW 

 

 

 

CWAE 29-153

 

Broschyr   D&S

 

 

30-180 kW

 

 

 

 

 

TCAE-S 230-260

Broschyr   D&S

  

TCAE/S 270-2130

Broschyr  

 

2st Scrollkompr. R407C

 

 

32-67 kW

 

 

70-150 kW

 
 

TCAE-S 470-4160

Broschyr   D&S

4st Scrollkompr. R407C

 

TCAE 4155-4320

Broschyr

4st Scrollkompr. R407C

 

 

80-175 kW

 

 

 

150-328 kW

  

--------Mini-Y--------

TCAEY 105-111

5-13 kW

Scrollkompressor R410A

Broschyr  

D&S  

AMA text

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande: Standard - med Pump - Pump/Tank.

--------Compact-Y SM--------

TCAEY 115-130

18-33 kW

Scrollkompressor R410A

Broschyr  

D&S

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande: Standard - med Pump - Pump/Tank.

--------Mini-Y Range--------

TCCEY 105-111

5-13 kW

Scrollkompressor R410A

Centrifugalfläkt

Broschyr

AMA text

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande även med tank och pump.

TCCEY-105-111.gif

--------Compact-Y C--------

TCCEY 114-128

18-33 kW

Scrollkompressor R410A

Centrifugalfläkt

Broschyr

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande även med tank och pump.

TCCEY-114-128.gif

TCAEY 118-136 H.E.

15-32 kW

Scrollkompresor R410A

Broschyr 

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Högeffektiva - Låg energiförbrukning - Även för kyltaksapplicering.

TCAEY 270-2160

68-155 kW

2st Scrollkompresorer R410A

2 Köldmediekretsar

 Broschyr 

AMA text

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande: Standard - med Pump - Pump/Tank.

EasyPack

TCAEBY 269-2112

Standardutförande

66-106 kW

2st Scrollkompresorer R410A

Broschyr

TCAESY 269-2146

Tyst utförande

68-139 kW

2st Scrollkompresorer R410A

Broschyr

TCAEQY 269-2146

Supertyst utförande

65-131 kW

2st Scrollkompresorer R410A

Broschyr

TCAETY 269-2146

Högeffektivt utförande

69-145 kW

2st Scrollkompresorer R410A

Broschyr

 

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande: Standard - med Pump - Pump/Tank.

TCAEBY 4160-4320

161-333 kW

4st Scrollkompresorer R410A

2 Köldmediekretsar

Broschyr

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande: Standard - med Pump - Pump/Tank.

TCAEY 5350-6450

331-455 kW

5-6st Scrollkompresorer R410A

2 Köldmediekretsar

Broschyr 

AMA text

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande: Standard - med Pump - Pump/Tank.

TCAEY 6700-8920

634-919 kW

6-8st Scrollkompresorer R410A

6 Kapacitetssteg

Broschyr

AMA text

Högpresterande med Energiklass A.

Utökade driftsgränser.

ESEER upp till 4,4

TCAEY 6670-8860

640-865 kW

6-8st Scrollkompresorer R410A

6 Kapacitetssteg

Broschyr 

AMA text

Lågenergiförbrukande.

Kompakt version B Högpresterande.

Förenklad installation med pumpgrupp.

TCAVZ 2750-21060

732-1252 kW

2st Skruvkompresorerer R134a

2 Köldmediekretsar

Broschyr

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +5°C till +13°C.

Utförande: Standard - med Pump - Pump/Tank.

Tubpanneförångare.

TCAVSZ 2770-21080

728-1321 kW

2st Skruvkompresorer R134a

Broschyr 

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +5°C till +13°C.

Utförande: Standard - med Pump - Pump/Tank.

Tubpanneförångare.

Z-POWER

260-1600 kW

Dubbelskruvkompresorerer R134a

Broschyr

Chillerteknologi för effektiva HVAC system.

-------Mini-Y NF--------

TCAEY-THAEY 105-111 NF

5-13 kW

Scrollkompressor R410A

Broschyr

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla

med köldbärare +5°C till +15°C

samt vatten i värmesystem upp till +50°C.

Varmvattenproduktion ner till -15°C utomhustemperatur.

--------Mini-Y Range--------

TCCEY 105-111

5-16 kW

Scrollkompressor R410A

Centrifugalfläkt

Broschyr

AMA text

Avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla 

med köldbärare +4°C till +15°C.

Utförande även med tank och pump.

TCCEY-105-111.gif

FRIKYLA

TFAEY-TGAEY 4160-4320

178-361 kW

Scrollkompresor R410A

Broschyr (ENG)

Teknisk Manual (ENG)

Luftkylt vätskekylaggregat med Frikyla.

2 Kretsar

4 Kapacitetssteg

rhoss_tfaey_tgaey.jpg

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com