TPi_logo.jpg

Samtliga dokument i pdf-format pdf

                                                   Fläktkonvektorer för väggmontage

argo--web.jpg

 

FCW

2-4 kW

2-8 kW 

     

   Broschyr     Pris 2023

            

 

 

 

Tilltalande design och LCD symboler.

Diversifierat luftflöde i både kyl- och värmedrift

för bästa komfort.  Fläktens utformning säkerställer

ett tyst och effektivt luftflöde.

 

FCW_150dpi.png 

 

         

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com