TPi_logo.jpg

NYHET

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat

Performo2 SW

i utförande med R513A och R21234ze.

140 - 400 kW

Broschyr SW2e 140-280, R1234ze

Broschyr SW2ie 150-360, R1234ze

Broschyr SW2b 190-390, R513A

Broschyr SW2ib  200-400, R513A

Låg ljudnivå, hög tillförlitlighet och verkningsgrad samt servicevänlig.

Standardkomponenter från kända leverantörer används.

För processapplikationer finns lågtemperaturutförande ned till -15°C.

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com