TPi_logo.jpg

Öppna Kyltorn för SMUTSIGT VATTEN

Funktionsprincip för kyltorn med öppen krets:
Det varma vattnet som skall kylas pumpas till toppen av tornet genom rör. 

Detta vatten är uppdelat och fördelas över värmeväxlaren genom munstycken. Fläkten blåser in  luft  i den nedre delen av aggregatet

och avgår genom den övre sektionen efter att ha blivit uppvärmt och mättat genom att passera genom värmeväxlaren. 

Som ett resultat av ytspänningen, skapad av växlingsytan, är vattnet likformigt fördelat och strömmar längs hela höjden av värmeväxlaren. 

Vattnet kyls med mekanisk ventilation samt faller till sist ner i den sluttande bassängen vid botten av tornet.

   RC-serien: Stål - Centrifugal

    Effekt 30 - 2 530 kW

    Egenskaper:

 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med radialfläktar
 • Remskiva / remtransmission
 • X-STREAM värmeväxlare för starkt förorenat vatten, självavkalkande
 • Vattendistribution med mycket lågt tryck

Fördelar:

Tystnad: 
Låg ljudnivå som standard.

Korrosionsskydd:

Galvaniserat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål, Elastair 350-micron målat fläkthölje. 

Enkel service: 

Fläkt utanför tornet i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Öppna kanaler för vattendistribution. 

Antilegionella konstruktion: 

Sluttande bassäng: vatten töms innan rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultar för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten. 

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering, reducera ångdimma, effektökning.

   RH Serien: Stål – Axial

   Effekt 300 - 4 050 kW

   Egenskaper:

 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med axialfläktar
 • Remtransmission / växellåda
 • X-STREAM värmeväxlare för starkt förorenat vatten, självavkalkande
 • Vattendistribution med mycket lågt tryck
  

Fördelar:

Energibesparing: 
Högpresterande axialfläkt.

Korrosionsskydd:

Förzinkat stål, X-STEEL rostfritt stål som tillval, korrosionsbeständighet högre än 316 L rostfritt stål, Elastair 350-micron målat fläkthölje. 

Enkel service: 

Fläkt utanför tornet i brösthöjd. 

Stora rektangulära dörrar.

Öppna kanaler för vattendistribution. 

Antilegionella konstruktion: 

Sluttande bassäng: vatten töms innan rengöring. 

Dräneringspunktpunkt under den lägsta nivån av bassängen: fullständig tömning. 

Slät bassäng: fullständig åtkomst för rengöring. 

Inga svetsar eller bultar för höljet kontaktar vatten: ingen biofilm eller korrosion. 

Inget stillastående vatten. 

Möjligt att enkelt uppgradera tornet: Ljudisolering, reducera ångdimma, effektökning.

2_3.jpg

  RBH Serien: Betong – Axial

  Effekt 2 040 - 11 340 kW

 

  Egenskaper:

 • Motströms luftflöde
 • Forcerat drag med axialfläktar
 • Överföring via växellåda
 • X-STREAM värmeväxlare för starkt förorenat vatten, självavkalkande
 • Vattendistribution med mycket lågt tryck
 • Betonghölje
 • Frostfri fläktkona

 

 

 

  

Fördelar:

Patenterat alternativ med demonterbar packning X-TRACT: 

X-TRACT:

Snabb installation, komplett underhåll.

Material:

Betong och kompositmaterial. 

Enkel service: 

Fläkt utanför fuktigt luftflöde i brösthöjd. 

Öppna kanaler för vattendistribution. 

Tillbaka till Startsida Kyltorn

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com