TPi_logo.jpg

 

Dokument i pdf-format

 

Fläktkonvektor med Centrifugalfläkt.

Höjd endast 415 mm

 

 

 

 

 

Serie VBO

1-5 kW

 

Broschyr      CE-intyg

 

 

 

 

 

 

 

VBO     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©TPi Klimatimport AB.    Tel. 08-445 77 90    info@tpiab.com